Smärtkontrollhuset erbjuder information om smärta och tips för egenvård. Tjänsten hjälper patienten att förstå sin smärta och utveckla sin smärtlindring.

Vad är Smärtkontrollhuset?

Från Smärtkontrollhuset får patienter, närstående och yrkesutbildade personer tillförlitlig information, hjälp och verktyg då det gäller behandling av smärta. 

Smärtkontrollhuset är en del av Hälsobyn, som utvecklas i samarbete med universitetssjukhusen i Finland.