Prematurbarnets utveckling

Prematurbarnets utveckling följs upp även efter utskrivningen. Ibland behöver ett barn som fötts för tidigt särskilt stöd. Det finns också olika sätt att stödja prematurbarnets utveckling i vardagen.