Diabetesforskning som gäller barn och unga

Diabetes undersöks mycket både nationellt och internationellt.

I Finland forskas det aktivt i diabetes. För forskningen används bland annat uppgifter från diabetesregistret om diabetessjukdomsfasen samt uppgifter om den nyinsjuknades biologiska nära släktingar och deras autoimmuna sjukdomar. HUS har också inlett en klinisk diabetesundersökning där man fokuserar på att undersöka diabetes hos barn.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.2.2023