ikätalo.png

Åldershuset.fi är en webbtjänst för personer över 65 år och deras närstående, som hjälper med vardagen och med att uppehålla hälsan.

Innehållet har producerats i samarbete med den specialiserade sjukvården, socialservicen på grundnivå, yrkesutbildade inom tredje sektorn och äldre personer.

Läs mer om Åldershuset >

 Hjälp oss att förbättra tjänsten Åldershuset.fi

Yles Åldersvakt

Med Yles Åldersvakt kan du undersöka vilka tjänster du får i din egen kommun när du blir äldre och om kraven i äldreomsorgslagen uppfylls.


Gå till tjänsten​​​