Prematurordlista

Det finns många olika ord och termer relaterade till för tidig födsel och sjukhusvård av prematurbarn samt till graviditet och förlossning som förklaras i ordsökningen.

​​​Anvisningar för sökfunktionen: Du kan använda sökfunktionen antingen genom att bläddra i den färdigt alfabetiserade listan med sökfunktionens olika ämnen eller genom att skriva in 1–2 nyckelord i sökfältet. Om du vill kan du skriva ut sökresultatet genom att klicka på Skriv ut-knappen i anslutning till sökresultatet.​​

 

Kyllä

Uppdaterad  16.7.2023