Kamrathuset hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd samt kamratvideor och erfarenhetsberättelser av både stödpersoner och personer som fått kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer.

Läs mer >