Social trygghet för barn och unga med diabetes

Socialarbetaren träffar alla familjer till nyinsjuknade diabetesbarn och -unga på avdelningen.

Sjukhusets socialarbetare hjälper individuellt i ärenden som gäller social trygghet och socialtjänster. Socialarbetaren finns vid behov tillgänglig i samband med poliklinikbesök, vid separata möten eller per telefon.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.2.2023