​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Allergi- och astmahuset​​​

Allergi- och astmahuset innehåller information om symptom orsakade av astma och allergi, hyposensibilisering och läkemedelsbehandling.​

​​ ​​Läs mer om Allergi- och astm​ahuset >

​Omtyckt i Allergi- och astmahuset​​