Allergiska sjukdomar och astma har blivit vanligare under de senaste åren. Allergi- och astmahuset ger hjälpsamt och forskat information om symptom orsakas av astma och allergi, hyposensibiliseringen och läkemedelsbehandlingen. Syftet med tjänsten är att hjälpa personer som har allergier eller astma att klara sig i vardagen bland annat med hjälp av instruktioner för egenvård.

Läs mer om Allergi- och astmahuset >