​​​​Hälsa och väl​befinn​ande varje ​​dag

Vi erbjuder information och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för professionella. Hälsobyn är en offentlig webbtjänst som utvecklats av de finländska universitetssjukhusen. Innehållet produceras av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare.​

Titta på ​presentationsvideo​​​​​​​

Välj hus

​Aktu​ellt

 

 

Ovanliga hälsotillstånd - vad kan Folkhälsan erbjuda dig som berörs?https://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/ovanliga-hälsotillstånd-vad-kan-folkhälsan-erbjuda-dig-som-berörsOvanliga hälsotillstånd - vad kan Folkhälsan erbjuda dig som berörs?24.2.2023 5.00.00Folkhälsans mångskiftande verksamheten riktar sig bland annat till personer som på olika sätt berörs av sällsynta diagnoser. Föreningen erbjuder lågtröskelsamtal och olika former av kamratstöd.
Project liv rf. skapar glädje och trygghet i barnens sjukdomsvardaghttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/project-liv-rf-skapar-glädje-och-trygghet-i-barnens-sjukdomsvardagProject liv rf. skapar glädje och trygghet i barnens sjukdomsvardag17.2.2023 11.00.00Tillsammans skapar vi en bättre och roligare vardag för långtidssjuka barn och deras familjer, samt barn till långtidssjuka föräldrar.
Hälsobyn ger råd, information och vård i 33 hushttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/hälsobyn-ger-råd-information-och-vård-i-33-husHälsobyn ger råd, information och vård i 33 hus1.2.2023 6.00.00Terveyskyläs svenskspråkiga webbplats Hälsobyn.fi fick mycket nytt innehåll år 2022. De 33 husen i Terveyskylä finns nu alla på svenska i Hälsobyn.
Tre nya svenskspråkiga hus har publicerats i Hälsobynhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/tre-nya-svensksprakiga-hus-har-publicerats-i-halsobynTre nya svenskspråkiga hus har publicerats i Hälsobyn12.12.2022 12.00.00Maghuset, Infektionshuset och Palliativa huset finns nu även på svenska.
Sårhuset publicerat på svenskahttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/sarhuset-publicerat-pa-svenskaSårhuset publicerat på svenska16.11.2022 9.00.00Sårhuset innehåller information om sår och anvisningar om hur man sköter​ om dem.​
Nu finns Hörselhuset på svenska!https://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/nu-finns-hörselhuset-på-svenskaNu finns Hörselhuset på svenska!24.10.2022 9.55.00I Hörselhuset finns det omfattande information och stöd om hörsel, hörselnedsättning och hörselrehabilitering.