​​​Hälsa och väl​befinn​ande varje ​​dag

Hälsobyn erbjuder inf​ormati​on och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för professionella. Den offentliga tjänstens innehåll har producerats av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare.

Titta på ​presentationsvideo​​​​​​​

Välj hus

​Aktu​ellt

 

 

Sårhuset publicerat på svenskahttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/sarhuset-publicerat-pa-svenskaSårhuset publicerat på svenska16.11.2022 9.00.00Sårhuset innehåller information om sår och anvisningar om hur man sköter​ om dem.​
Nu finns Hörselhuset på svenska!https://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/nu-finns-hörselhuset-på-svenskaNu finns Hörselhuset på svenska!24.10.2022 9.55.00I Hörselhuset finns det omfattande information och stöd om hörsel, hörselnedsättning och hörselrehabilitering.
Neuropsykologisk nätrehabilitering nu också på svenskahttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/neuropsykologisk-natrehabilitering-nu-ocksa-pa-svenskaNeuropsykologisk nätrehabilitering nu också på svenska24.9.2022 6.00.00Tack vare den svenskspråkiga versionen får allt fler patienter tillgång till tjänsten på sitt eget modersmål.
Manshuset finns nu även på svenska!https://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/manshuset-finns-nu-även-på-svenskaManshuset finns nu även på svenska!1.9.2022 9.50.00Manshuset ger information och stöd om hälsoproblem hos män.
Patienter med kroniskt trötthetssyndrom – delta i forskningenhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/patienter-med-kroniskt-trötthetssyndrom-–-delta-i-forskningenPatienter med kroniskt trötthetssyndrom – delta i forskningen15.8.2022 9.45.00Med forskningen utreds hälsotillståndet, funktionsförmågan samt utmaningar med tillgänglighet för personer med kroniskt trötthetssyndrom.
Narkolepsi i Hjarnhusethttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/narkolepsi-i-hjarnhusetNarkolepsi i Hjarnhuset27.6.2022 11.00.00Nu finns det svenskspråkig information om Narkolepsi i Hjärnhuset!