​​​Hälsa och väl​befinn​ande varje ​​dag

Hälsobyn erbjuder inf​ormati​on och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för professionella. Den offentliga tjänstens innehåll har producerats av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare.

Titta på ​presentationsvideo​​​​​​​

Välj hus

​Aktu​ellt

 

 

Neuropsykologisk nätrehabilitering nu också på svenskahttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/neuropsykologisk-natrehabilitering-nu-ocksa-pa-svenskaNeuropsykologisk nätrehabilitering nu också på svenska24.9.2022 6.00.00Tack vare den svenskspråkiga versionen får allt fler patienter tillgång till tjänsten på sitt eget modersmål.
Manshuset finns nu även på svenska!https://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/manshuset-finns-nu-även-på-svenskaManshuset finns nu även på svenska!1.9.2022 9.50.00Manshuset ger information och stöd om hälsoproblem hos män.
Patienter med kroniskt trötthetssyndrom – delta i forskningenhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/patienter-med-kroniskt-trötthetssyndrom-–-delta-i-forskningenPatienter med kroniskt trötthetssyndrom – delta i forskningen15.8.2022 9.45.00Med forskningen utreds hälsotillståndet, funktionsförmågan samt utmaningar med tillgänglighet för personer med kroniskt trötthetssyndrom.
Narkolepsi i Hjarnhusethttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/narkolepsi-i-hjarnhusetNarkolepsi i Hjarnhuset27.6.2022 11.00.00Nu finns det svenskspråkig information om Narkolepsi i Hjärnhuset!
Hälsobyns nya visuella uttryck betonar digitala tjänster som en del av människors vardaghttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/hälsobyns-nya-visuella-uttryck-betonar-digitala-tjänster-som-en-del-av-människors-vardagHälsobyns nya visuella uttryck betonar digitala tjänster som en del av människors vardag2.5.2022 5.30.00Hälsobyns visuella uttryck förnyas. Det nya utseendet framhäver tanken bakom Hälsobyn bättre än tidigare: information och stöd är hela tiden tillgängliga.
Psykporten hjälper till att hantera känslor som hänför sig till världssituationenhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/psykporten-hjälper-till-att-hantera-känslor-som-hänför-sig-till-världssituationenPsykporten hjälper till att hantera känslor som hänför sig till världssituationen15.3.2022 14.25.00Psykporten har publicerat ett nytt innehåll som erbjuder verktyg för att hantera oro och osäkerhet i samband med krigshot samt stöd om hur man pratar med barn om situationen.