​​​Hälsa och väl​befinn​ande varje ​​dag

Hälsobyn erbjuder inf​ormati​on och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för professionella. Den offentliga tjänstens innehåll har producerats av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare.

Titta på ​presentationsvideo​​​​​​​

Välj hus

​Aktu​ellt

 

 

Narkolepsi i Hjarnhusethttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/narkolepsi-i-hjarnhusetNarkolepsi i Hjarnhuset27.6.2022 11.00.00Nu finns det svenskspråkig information om Narkolepsi i Hjärnhuset!
Hälsobyns nya visuella uttryck betonar digitala tjänster som en del av människors vardaghttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/hälsobyns-nya-visuella-uttryck-betonar-digitala-tjänster-som-en-del-av-människors-vardagHälsobyns nya visuella uttryck betonar digitala tjänster som en del av människors vardag2.5.2022 5.30.00Hälsobyns visuella uttryck förnyas. Det nya utseendet framhäver tanken bakom Hälsobyn bättre än tidigare: information och stöd är hela tiden tillgängliga.
Psykporten hjälper till att hantera känslor som hänför sig till världssituationenhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/psykporten-hjälper-till-att-hantera-känslor-som-hänför-sig-till-världssituationenPsykporten hjälper till att hantera känslor som hänför sig till världssituationen15.3.2022 14.25.00Psykporten har publicerat ett nytt innehåll som erbjuder verktyg för att hantera oro och osäkerhet i samband med krigshot samt stöd om hur man pratar med barn om situationen.
Det finns efterfrågan på kamratstödhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/det-finns-efterfrågan-på-kamratstödDet finns efterfrågan på kamratstöd17.1.2022 11.35.00År 2021 behövdes digitala tjänster när coronapandemin fortsatte. Också i Kamrathuset var året livligt.
Coronavaccination av transplantationspatienterhttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/coronavaccination-av-transplantationspatienterCoronavaccination av transplantationspatienter24.3.2021 7.20.00HUCS transplantationscentrum rekommenderar coronavaccination för alla patienter som har fått transplantation eller är på väntelistan.
Nu finns Undersökningshuset även på svenskahttps://www.terveyskyla.fi/sv/aktuellt/nu-finns-undersökningshuset-även-på-svenskaNu finns Undersökningshuset även på svenska7.1.2021 6.45.00Undersökningshuset har öppnat på svenska och finns på adressen Undersökningshuset.fi.