​​Jourhuset är en eHälsoservice utvecklad av hälso- och sjukvårdspersonal. Vi erbjuder hjälp vid akuta hälsoproblem, anvisningar för egenvård och handledning för att söka jourtjänster. Vår målsättning är att stödja dig i ditt beslutsfattande och bekanta dig med jourpoliklinikens verksamhet.

Läs mer om Jourhuset >​​​

Skulle du rekommendera tjänsten Jourhuset.fi till dina vänner och dina närstående?
Skicka svar

Vad händer på jouren (på finska)​ 

Vad händer när du är patient på jouren? Bekanta dig med verksamheten på jouren med hjälp av en kort video.

Kolla på vid​eo