Hypospadi hos pojkar

Hypospadi, dvs. att urinröret mynnar ut på undersidan av penis, är en av de vanligaste medfödda strukturella avvikelserna hos pojkar. Hypospadi är en utvecklingsstörning där urinröret öppnas på undersidan av penis. Förhuden ligger ovanför penisen som en huva. Penisen kan också vara böjd.

I Finland föds årligen cirka 100 pojkar med hypospadi. Hypospadins svårighetsgrad varierar, men de lindrigaste formerna är de vanligaste. I de flesta fall känner man ännu inte med säkerhet till orsaken.

Vid hypospadi öppnas inte urinrörets mynning på normalt sätt i spetsen av penis, utan urinröret är kortare än normalt och öppnas vid basen av ollonet, på penisskaftet, penisbasen eller till och med i mellangården. Förhuden är sprucken och huvliknande. Särskilt i de svåraste fallen är penisen ofta också böjd. Som lindrigast orsakar hypospadi endast kosmetisk olägenhet. Hypospadi orsakar dock ofta en nedåtriktad urinstråle som försvårar urineringen. Penisens krökning kan i vuxen ålder försvåra samlag.

Efter födseln undersöker läkaren bebisen före hemfärden. Hypospadi konstateras i undersökningen av könsorganen. Ultraljudsundersökning av urinorganen görs för patienter med svår hypospadi eftersom de kan ha andra strukturella avvikelser i urinvägarna.

Hypospadin behandlas kirurgiskt. En lindrig hypospadi behöver dock inte åtgärdas. Målet med behandlingen är att åstadkomma en så normal penis som möjligt både funktionellt och kosmetiskt. Funktionellt är målet en tillräckligt kraftig och framåtriktad urinstråle samt normal erektion.

I en hypospadioperation flyttas urinrörets mynning så nära ollonspetsen som möjligt och vid behov rätas penisen ut. Ett upprepat ingrepp kan vara befogat på grund av en komplikation under operationen, men även i dessa fall är behandlingsresultaten vanligtvis goda både funktionellt och kosmetiskt.

lapsi; virtsaputki; Urogynekologia; urologia; hypospadiat; nuori

Kyllä

Uppdaterad  9.6.2021