Principer för insulinbehandling av diabetes

En bra och lyckad insulinbehandling är beroende av att man förstår dess principer och tillämpar behandlingen i det egna livet.

Typ 1-diabetes behandlas med daglig livslång insulinbehandling. Målet med insulinbehandlingen är att anpassa den glukossänkande effekten av insulin och motion med den glukoshöjande effekten av mat så bra som möjligt med varandra.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022