aivotalo.png

Hjärnhuset är en eHälsoservice utvecklad av professionella inom hälso- och sjukvården. Det erbjuder stöd och information om hjärnhälsa och hjärnsjukdomar hos vuxna. Forskningsbaserad kunskap hjälper att förutse olika situationer kopplade till sjukdomen och minska känsla av osäkerhet gällande framtiden. Hjärnhuset är öppet dygnet runt och alla veckodagar.

Läs mer om Hjärnhuset >​​​