​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hälsoviktshuset

​​​Hälsoviktshuset innehåller pålitlig information om behandli​ng av fetma och ​viktko​​ntroll samt stöd för häl​sosam viktminskning och viktkontroll.

​Läs mer​

Omtyckt i​ Hälsoviktshuset​​​