​​​​​​​​​​​​​​Hälsovikthuset

​​​Hälsovikthuset innehåller pålitlig information om behandling av fetma och ​viktkontroll samt stöd för hälsosam viktminskning och viktkontroll. ​

Läs mera om Hälsovikthuset >