Läkemedelshuset ger information om läkemedel och medicinering, svarar på frågor om en korrekt användning av läkemedel samt besvarar frågor gällande problemsituationer med läkemedel. Mera detaljerad information om medicinering vid specifika sjukdomar hittar du också i andra hus i Hälsobyn.

Läs mera Läkemedelshuset.fi >​​