Svinkoppor

Svinkoppor är en hudinfektion som orsakas av bakterier, vanligen stafylokock eller grupp A streptokock.

Sjukdomen smittar lätt vid beröring på daghem och i skolan. Bakterierna tränger in i huden genom skråmor. Svinkoppor förekommer ofta i ansiktet eller på händerna. Svinkoppor på ett litet område kan behandlas lokalt. Utbredda eller svåra svinkoppor behandlas med antibiotika som tas via munnen.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på svinkoppor

Svinkoppor börjar som en liten röd och kliande fläck där det utvecklas små blåsor. Bottnen på de spruckna blåsorna varas och senare utvecklas en sårskorpa på dem.

Behandling av svinkoppor hemma

Tvätta huden och bred på antibiotisk salva som kan köpas receptfritt på apoteket. Du kan mjuka upp sårskorporna genom att badda dem med ett fuktigt omslag.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården genast om:

  • Barnet är under 3 månader

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

  • Svinkopporna är utbredda och barnet är sjukt och har feber.
  • Svinkopporna inte läks med antibiotisk salva eller sprider sig till många delar av kroppen.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvård igen 48 timmar efter att lokalbehandlingen har inletts. Om svinkopporna behandlas med antibiotika som tas via munnen, kan barnet gå till dagis 24 timmar efter att behandlingen har påbörjats.

 

Kyllä

Uppdaterad  28.6.2023