Testikelretention, testikel som inte vandrat ner i pungen

En testikel som inte vandrat ned, dvs. en dold testikel, innebär att testikeln inte vandrat sin normala rutt från bukhålan längs ljumskkanalen till pungen före 3–6 månaders ålder.

Om testikeln inte vandrar ner utan stannar i bukhålan eller ljumskkanalen, utvecklas den inte ordentligt och kan inte senare producera spermier. Testiklarnas läge kontrolleras efter födseln redan vid utskrivningsundersökningen och dessutom i samband med rådgivningsbesök.

Hos en liten del av pojkar har den ena testikeln eller båda testiklarna inte vandrat till botten av pungsäcken varför pojken hänvisas till en fortsatt bedömning och vård till barnkirurgen. Förekomsten av dolda testiklar hos fullgångna nyfödda är cirka 2–6 procent och hos barn i ett års ålder endast 1–2 procent. Orsaken till att testikeln inte vandrar ned förblir ofta oklar, men miljöfaktorer eller infertilitetsbehandlingar kan eventuellt påverka tillståndet. Dolda testiklar kan eventuellt ha ett samband även med vissa syndrom.

Hos vissa pojkar syns testiklarna tydligt redan utanpå i pungen, men hos andra är det på grund av anatomin svårt att upptäcka deras läge.

Under läkarbesöken försöker man bedöma var testikeln finns under så lugna förhållanden som möjligt så att barnet inte blir rädd. Bedömningen görs genom att titta och känna.

lapsi; nuori; kivekset; piilokiveksisyys; Urologia

Kyllä

Uppdaterad  9.6.2021