Gå till sidans innehåll

Vecka 5. Mentala färdigheter som stöd i förändringen

När man gör förändringar i levnadsvanor är det bra att identifiera sina typiska tanke- och handlingsmönster.

Att förändra vanor och öva på nya beteenden kräver att man blir medveten om de gamla, välkända vanorna. Det är inte alltid lätt att bli medveten om dem eftersom de ofta utförs i vardagen på ett mycket rutinmässigt sätt. Först genom att bli medveten om ens egna tanke- och handlingsmönster blir förändring möjlig.

Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro (mindfulness) innebär att man fokuserar och observerar i nuet. Mindfulness handlar om att acceptera de tankar som uppstår i sinnet, kroppens känslor och sinnesupplevelser.

Träning i medveten närvaro hjälper till att analysera vanliga reaktionsmönster, minska automatiserade handlingar och ger möjlighet till nya val. Övningar i medveten närvaro kan också utveckla självmedkänsla i stället för självkritik, vilket stärker välbefinnandet. Av dessa skäl är dessa övningar viktiga för välbefinnandet.