Gå till sidans innehåll

Hur påverkar hormoner vikthantering av vikt?

Hormoner påverkar regleringen av hunger och mättnad på många olika sätt.

Flera olika hormoner och signalsubstanser deltar i hur hunger och mättnad signaleras till hjärnan. Den mest kända hungerhormonet är ghrelin. Det utsöndras från magsäcken när magen töms. Ökningen av ghrelin orsakar hunger.

Mättnad uppstår inte bara på grund av aktivering av magsäckens stretch-receptorer och vagusnervens aktivitet, utan också på grund av utsöndringen av mättnadshormoner från tunntarmen. Det finns många mättnadshormoner som påverkar både daglig kortsiktig mättnad och långsiktig mättnad. Leptin, som utsöndras från fettvävnaden, signalerar en långsiktig energibalans. Dess nivå förändras dock inte alls på daglig basis, den ökar eller minskar inte vid enskilda måltider.

Brist på mättnadshormoner utmanar vikthantering

Tarmhormoner påverkar däremot specifikt mättnaden under en måltid. De bestämmer när måltiden ska slutas och också när nästa gång man äter. Det finns flera tarmhormoner, men det mest kända är glukagonliknande peptid 1 (GLP-1).

Det finns individuell variation i utsöndringen av mättnadshormoner, och koncentrationerna är lägre när en person lider av fetma. Det är okänt om bristen på mättnadshormoner var den ursprungliga orsaken till övervikt. Däremot är man eniga om att bristen på mättnadshormoner är en viktig orsak till att upprätthålla fetma. När mättnadshormonutsöndringen är låg är det också svårt att uppnå känslan av mättnad. Då ökar aptiten och begären, vilket försvårar vikthanteringen.

Regleringen av hunger och mättnad är en av kroppens mest komplexa biologiska processer eftersom ätande är en av de viktigaste funktionerna för överlevnad. När man försöker gå ner i vikt, störs detta överlevnadsbehov. Kroppen reagerar snabbt på viktminskning genom att öka mängden hungerhormoner och minska utsöndringen av mättnadshormoner.

Den hormonella hunger- och mättnadsresponsen är således biologi, inte eget val. Alla kan naturligtvis själva bestämma hur mycket de äter, men inte om de blir mätta.

Hur man kan stödja sin egen mättnad?

Utsöndringen av tarmhormoner börjar cirka 15-20 minuter efter måltiden. Detta är viktig information när man försöker tänka på hur man kan förbättra mättnaden. Att äta långsamt kan ge tid för känslan av mättnad att utvecklas.

Regelbundna och tillräckligt stora måltider stöder mättnaden. Dessutom är det känt att produktionen av tarmhormoner kan öka genom att äta mat som stimulerar tarmen med sin massa och sammansättning. En kost rik på grönsaker, fibrer och protein, regelbunden motion och sömn kan positivt påverka produktionen av mättnadshormoner.

Mättnaden kan lockas fram med livsstilen:

  • Ät regelbundet, t.ex. frukost, lunch, middag, mellanmål.

  • Ät långsamt.

  • Ät mycket grönsaker.

  • Ät proteinrikt.

Dessutom kan man med läkemedelsbehandling påverka nivåerna av mättnadshormoner.