Gå till sidans innehåll

Risker och problem med en fetmaoperation

Fetmaoperationer är förknippade med en risk för komplikationer och vissa biverkningar. Riskerna är dock få.

Riskerna för patienter som ska genomgå en operation bedöms individuellt. Om man anser att nyttan är större än de eventuella negativa konsekvenserna kan man gå vidare till operativ behandling.

Kirurgiska och näringsmässiga problem kan uppstå både tidigt och i ett senare skede.

Genom att följa anvisningarna kan du på ett effektivt sätt förebygga många av de risker som är förknippade med operationen.

  • Att bli 5–8 procent lättare än startvikten

  • Sluta röka

  • Sluta använda antiinflammatoriska läkemedel och omega-3-preparat

  • Att lära sig färdigheter som hör till förändringen

  • Att röra på sig mer

  • Att anta kostråd

Kirurgiska problem som leder till reoperationer förekommer hos cirka 1 procent av dem som genomgått en operation. De vanligaste av dessa problem är blödningar och att tarmförbindelserna ger efter.

I problematiska situationer kan patienten hålla sig till flytande föda längre än vanligt och kliniska kosttillskott kan vara nödvändiga.

Risken att dö i samband med en fetmaoperation är av samma klass som vid gall- och ledprotesoperationer, alltså mycket liten.

Sena kirurgiska problem som magsår, tarmobstruktion eller inre bråck är sällsynta men möjliga. Sårproblem efter operationen är vanligtvis sällsynta och lindriga.

Näringsproblem efter fetmaoperationer kan särskilt i början omfatta uttorkning, förstoppning, diarré, kräkningar, illamående och dumpningsymptom (t.ex. svettning, skakningar, hjärtklappningar, kraftigt illamående, lös avföring).

Problem kan till exempel orsakas av att man inte dricker tillräckligt, äter för lite eller för ensidigt. För vissa patienter kan förlusten av känslan av hunger och/eller törst efter operationen leda till att de inte äter eller dricker tillräckligt.

Att äta för snabbt, äta för stora portioner eller äta torr, seg eller grov mat kan också orsaka problem. Dumpningsymtom är särskilt förknippade med en snabb passage och absorption av sockerhaltig mat i tunntarmen.

Problemen är dock vanligtvis tidvisa och avtar med tiden, och de förekommer inte hos alla patienter.

Symtomen kan lindras och förebyggas genom att äta lugnt och och tugga noggrannt, små, täta måltider (var 2–3:e timme), se till att man får i sig tillräckligt med vätska och undvika sockerhaltig mat och kolhydrater som absorberas snabbt, t.ex. vitt ris, vitt bröd och sockerhaltiga drycker. Det kan också hjälpa att lägga till fibrer och protein i kosten.

Till en snabb viktnedgång hör alltid en betydande risk att förlora muskelmassa. Risken för att förlora muskelmassa ökar om man rör på sig för lite och äter en proteinfattig kost. Det är därför viktigt att fokusera på kostens kvalitet och att motionera tillräckligt.

I ett senare skede, särskilt efter en gastric bypass, kan det uppstå brist på vitaminer och spårämnen. De vanligaste är D-vitamin- eller vitamin B12-brist och hos kvinnor järnbrist. För att förebygga vitaminbrist får alla ett permanent vitamin- och mineraltillskott efter operationen. Dessa kosttillskott är livslånga och får inte lämnas bort.

Uppdaterad 10.11.2020