Gå till sidans innehåll

Hur man förbättrar konditionen?

Förbättring av konditionen kräver tålamod, regelbundenhet och att lyssna på sin egen kropp.

Kraven för att förbättra konditionen beror till stor del på utgångsläget och ens egna mål. Vid träning är det alltid viktigt att ta hänsyn till den totala livsbelastningen. Ett vanligt och mänskligt fel vid konditionsförbättring är att börja för snabbt, med för intensiv träning. Därigenom ökar belastningen plötsligt och risken för överbelastningstillstånd, skador och motivationsproblem ökar. Gränsen mellan tillräcklig och överdriven träning kan ibland vara svår att skilja. Detta lärs oftast genom erfarenhet och genom att lyssna på kroppens signaler.

Tanken att endast träning vid full intensitet har betydelse leder lätt till antingen att alltid träna hårt eller inte alls. Dock skapar lågintensiv träning en viktig grund för grundkonditionen. Tålamod är nyckeln till konditionsförbättring. När grunden är bra är det bra att bygga på den för att utvecklas.

Följande faktorer är bra att beakta när du börjar förbättra din kondition:

  • regelbundenhet

  • tillräcklig vila och återhämtning

  • progressivitet i träningen

  • planering.

Regelbundenhet och tillräcklig återhämtning är grundläggande för all konditionsutveckling. En person som ger akt på regelbundenhet och vila kan redan förbättra sin kondition, särskilt om hen är nybörjare. Om du ändå vill fortsätta förbättra din kondition måste du också observera progressiviteten i träningen, eftersom kroppen är mycket skicklig på att anpassa sig till belastningen. Därför måste belastningen gradvis ökas. Ett bra exempel på detta är styrketräning. Om du alltid använder samma vikter, bibehåller du din kondition. Om du däremot gradvis ökar vikterna i övningarna, kommer din kondition att förbättras. Konditionsutvecklingen kan också stanna av utan god planering. Speciellt den som har mål med sin träning gynnas säkert av noggrann planering.