Gå till sidans innehåll

Vecka 4. Vardagliga välbefinnandehandlingar

Förändring börjar med enkla vardagliga handlingar som är lätt att följa.

Du har nu planerat, satt dina mål och delat upp dem till mindre, konkreta vardagliga handlingar. Nu är det dags att genomföra din plan. Att börja med små steg i förändringen gör det lättare att uppnå och följa målet.

Praktiska tips

  • Fokusera bara på 1–2 viktigaste målen åt gången. Öva på dem tills de blir rutin.

  • Håll din veckoplan synlig och försök att planera din vecka i förväg.

  • Använd påminnelser eller kalendern för att påminna dig själv om dagliga vardagliga handlingar. Om ditt mål är en regelbunden måltidsrytm kan du sätta in en påminnelse i din telefon för måltidstiderna eller boka lunch- och mellanmålspauserna i din kalender i förväg.

  • Tänk på flexibilitet, dina egna resurser och oväntade situationer. Det är bra att vara beredd att anpassa sin plan och vara snäll mot sig själv om något inte går enligt planerna.

Övning

Denna vecka, stanna upp i slutet av dagen och reflektera över de små handlingar du genomfört enligt din plan. Hur gick din planering? Vad var enkelt? Och vad var utmanande?

Du kan fundera över om dina handlingar var anpassade till din egen situation - var de sådana som du kunde genomföra även när du var upptagen eller trött?

Kom ihåg att varje liten handling som ökar ditt välbefinnande är bra. Förändring möjliggörs när du bryter ner dina mål till så små konkreta handlingar som möjligt. Ju mindre handlingar, desto lättare är de att utföra och uppnå.

Fortsätt med dina valda teman nästa vecka. Kom ihåg dina egna och viktiga förändringsmål och utveckla dem vecka för vecka. Tänk på de goda temana: mat, motion, sömn och återhämtning. Vilket konkret mål, uppdelat i små handlingar, är ditt mål?