Gå till sidans innehåll

Behöver äldre gå ner i vikt?

För äldre måste fördelarna och nackdelarna med viktnedgång alltid vägas individuellt.

Det finns ingen entydig definition på vem som är äldre. De friska levnadsåren har ökat och därmed har åldrandet skjutits upp. Speciellt yngre pensionärer är i bättre form än tidigare. Enligt finsk lagstiftning avser man de personer som är berättigad till ålderspension vara den äldre befolkningen, det vill säga personer över 65 år.

När vi åldras börjar muskelmassan ersättas av fettvävnad. När muskelmassan minskar, minskar också basalomsättningen något. Kroppens form kan förändras och midjeomfånget kan öka, även om personen inte specifikt går upp i vikt. Det beror på att när vi åldras blir bindväven som stöder våra organ slappare.

Det rekommenderade viktindexet (BMI) för personer över 65 år är 23–29. Rådet till äldre personer är att hålla en stabil vikt, äta en hälsofrämjande kost och motionera, bantnig remommenderas inte. Om du är över 65 år är det bara värt att gå ner i vikt om det tydligt kan öka din hälsa och funktionsförmåga, eftersom bantningen kan påskynda förlusten av muskelmassa. I synnerhet en snabb och drastisk viktminskning, till exempel under en sjukhusvistelse, är farlig på grund av att musklerna förtvinar. Då äventyras återhämtningen och den senare funktionsförmågan.

Ibland är bantningen verkligen nödvändig av hälsoskäl, till exempel på grund av en planerad operation. I pensionsåldern är en lämplig bantningstakt vanligtvis högst ett kilo per månad. Det är en bra idé att be om stöd av vårdpersonalen för att genomföra och övervaka viktnedgången på ett hälsosamt sätt. Du kan till exempel be om stöd från hälsocentralen.

När man tänker på viktkontroll är det värt att se på livet som helhet snarare än bara på kosten och motionen. Till exempel är vila, stresshantering och tillräcklig sömn viktiga för att man ska orka upprätthålla en hälsosam kost. Det mentala välbefinnandet, hobbyer och sociala relationer är också en del av den allmänna hälsan.

Mångsidig motion främjar hälsan och funktionsförmågan. I synnerhet med åldern ökar betydelsen av regelbunden muskelstyrketräning för att undvika att förlora muskelmassa. Det rekommenderas att man tränar muskelstyrka, balans och smidighet 2–3 gånger i veckan. Inom många gymnastikgrenar tränas dessa egenskaper på samma gång. Det är särskilt viktigt att bibehålla styrkan i de stora muskelgrupperna, såsom rumpan och låren.

Muskelstyrkan kan ökas på gymmet, i vattengymnastik eller hemma. En mängd olika små redskap, t.ex. motståndsband eller hantlar, är mycket lämpliga för hemmagymnastik. Rörelser som utförs med kroppsvikten, t.ex. att resa sig från en stol och att sätta sig på huk, är också bra muskelstärkande rörelser.

Muskelstyrketräning ökar muskelmassan hos människor i alla åldrar, så det är aldrig för sent att börja träna. Det är bra att komma ihåg att även korta motionspass är bra för hälsan.

En mångsidig, välsmakande och färgglad kost stöder den äldre människans hälsa och funktionsförmåga. En hälsosam och mångsidig kost kan uppnås på många olika sätt. När vi blir äldre är det dock viktigt att lära sig att ta hänsyn till vissa specifika näringsbehov, t.ex. att man får tillräckligt med proteiner.

Uppdaterad 28.5.2024