Gå till sidans innehåll

Egenuppföljning av vikthantering

Vid vikthantering är egenuppföljning ett utmärkt verktyg. Användning av olika förändringsindikatorer - såsom att hålla en matdagbok och följa upp aktivitet kan bättre stödja upprätthållandet av hälsosamma levnadsvanor och långsiktig framgång.