Gå till sidans innehåll

Egenvårdsprogram för vikthantering

Egenvårdsprogram för vikthantering är en åttaveckorsresa som ger en god start för långsiktig vikthantering och välmående.

Behöver du hjälp och tips för att påbörja livsstilsförändringar och uppnå en hållbar vikthantering? Har du funderat på Hälsoviktshusets Programmet för hälsosam bantning men är osäker på om den passar dig?

Detta egenvårdsprogram är för dig som vill komma igång med vikthanteringen och livsstilsförändringen. Under programmet kommer du att:

  • granska din livssituation och dina resurser

  • ställa upp mål som stöder din vikthantering och passar din vardag

  • öva på handlingar som främjar ditt välbefinnande och din hälsa.

  • få tips och idéer för att stödja ditt övergripande välbefinnande.

Målet är att du under programmet ska kunna hitta hälsosamma vanor som passar din vardag och som är gynnsamma för dig. Med hjälp av detta egenvårdsprogram kan du också bedöma om Hälsoviktshusets Program för hälsosam bantning på ett år skulle passa dig.

Du agerar självständigt i programmet

Edenvårdssprogrammet är tillgängligt för alla som är inloggade på Hälsobyns Min vårdväg -tjänst. När du går igenom programmet:

  • bekantar du dig med materialen

  • ställer du upp viktiga mål för dig själv

  • gör du övningar

  • övar du på konkreta handlingar

  • följer du dina egna handlingar

Programmet är avsett som ett stöd för din egenomsorg. Du kan också använda Min vårdvägs egenvårdsprogram tillsammans med en professionell vårdgivare. Då kan ni gå igenom delar och övningar som är användbara för dig tillsammans vid besöket. Vårdgivaren har dock inte tillgång till dina anteckningar och det finns ingen möjlighet att skicka meddelanden i programmet.

Hur kommer jag igång?

Tjänsten kräver inloggning på Hälsobyns Min vårdväg Du behöver ingen remiss från läkare för egenvårdsprogrammet. Programmet är gratis och öppet för alla. Börja programmet här:

Uppdaterad 13.6.2024