Gå till sidans innehåll

Varför är fetma så vanligt?

Utvecklingen av fetma är en komplex helhet, där grunden är en biologi som främjar viktöknin i kombination av miljöns överflödighet.

Fetma har blivit vanligare i takt med ökningen av levnadsstandarden nästan överallt i världen. Det finns för närvarande ungefär en miljard människor i världen med ett kroppsmasseindex som överskrider gränsen för fetma. (30 kg/m2). I Finland lider cirka 1,2 miljoner vuxna av fetma och nästan 3 miljoner har en kroppsmasseindex över 25 kg/m2, vilket traditionellt betraktas som övervikt.

Ökningen av fetma beror på den kraftiga och snabba förändringen av vår livsmiljö, som inte är i balans med vår uråldriga kropp. Under evolutionen har människan utvecklat en aptit för överlevnad och en kropp som effektivt omvandlar matens näringsämnen till energi.

Utmaningarna som den förändrade livsmiljön medför

Miljön har förändrats betydligt under de senaste århundradena. Människans gener, hjärna och biologiska regleringssystem har dock inte hunnit anpassa sig till den förändrade miljön. Regleringen av matintaget fungerar fortfarande på samma sätt som när det inte fanns ständigt tillgänglig mat med högt energiinnehåll. Vår aptit är onödigt stark i dagens miljö. Det är vanligt att känna hunger och sug trots att mindre skulle räcka.

Också förändringen i fysisk aktivitet är betydande. Om en modern människa ville förbruka lika mycket energi som sina förfäder skulle hen behöva gå snabbt i fem timmar om dagen. Ändå är det vanligt idag att människor i alla åldrar sitter mycket både på jobbet och på fritiden. Varannan finländare sitter dagligen minst sex timmar. Att sitta förbrukar bara lite mer energi än vila i liggande ställning. Hur mycket har du suttit idag?

Förutom den mat- och rörelsemiljö som främjar viktökning är sömnbrist och olika stressfaktorer som utmanar psykiskt välbefinnande en plåga i modern tid. Maten piggar upp en person som har brist på resurser, och som trött orkar man inte röra på sig, tenderar dessa psykiska faktorer att öka vikten.

En stor mängd gener påverkar risken för fetma, men man vet bara litet om dem. De flesta generna påverkar matintaget mer än ämnesomsättningen. Enligt forskning kan fetma gå i släkten, eftersom förutom generna, överförs familjernas vanor gällande tidsfördriv, mat och motion lätt från en generation till en annan. Men orsaken till ökningen av är inte generna utan miljön. Viktökning är en vanlig följd av nästan vilken genetisk uppsättning som helst i dagens obesogena miljö. Det bekräftas av att de flesta finländare har ett kroppsmasseindex som är på överviktsnivån.