Gå till sidans innehåll

Kosten före fetmaoperationen

För att få en fetmaoperation måste du gå ner minst fem procent i vikt med hjälp av konservativ behandling.

Det är viktigt att anta hälsosamma och mångsidiga matvanor före operationen, eftersom operationen i sig inte automatiskt leder till viktminskning, utan styr patienten mot matvanor som stöder viktkontrollen. En förutsättning för operation är därför att patienten har deltagit i en viktkontrollgrupp eller fått individuell handledning för att stödja livsstilsförändringarna.

Utöver en viktminskning med stöd av grupp- eller individuell handledning är det viktigt att patienten går ner i vikt strax före operationen. Syftet med bantningen är att minska fettet som samlats runt inälvorna och levern så att operationen kan utföras på ett tekniskt säkert sätt.

Det är mycket viktigt att man går ner i vikt före operationen för att minska operationsriskerna.

Den preoperativa bantningen planeras individuellt på näringsterapeutens mottagning. I allmänhet strävar man efter att uppnå en viktnedgång på minst 5–8 procent. Om ditt viktindex är mycket högt eller om du nyligen har haft en tydlig viktökning kan målet vara högre.

Viktminskningen uppnås vanligtvis genom att följa en lågenergikost (VLCD) under minst några veckor. Om viktminskningen inte motsvarar målen kan den planerade operationen ställas in.

Läs mer om VLCD

Lågenergikosten, det vill säga VLCD är fetmabehandling som rekommenderas i God medicinsk praxis, och där man använder kliniska viktminskningspreparat som huvudsaklig näring.

VLCD kan användas som en del av fetmabehandlingen om patientens viktindex, det vill säga förhållandet mellan vikt och längd, är över 30 kg/m2 och de konventionella kostförändringarna inte har gett resultat.

Dietpreparaten innehåller de näringsämnen som kroppen behöver, men som namnet antyder innehåller de väldigt lite energi.

Användningen av dieten har studerats i stor omfattning både utomlands och i Finland. VLCD har visat sig vara effektiv och säker om den genomförs på rätt sätt.

Dieten bör genomföras under uppföljning av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Innan VLCD inleds ska en läkare som är insatt i fetmabehandling bedöma om dieten är lämplig för patienten.

VLCD är inte lämplig för behandling av fetma för

  • normalviktiga personer (viktindex mindre än 25 kg/m2 )

  • gravida eller ammande kvinnor

  • personer med en klinisk ätstörning

  • personer med en allvarlig sjukdom (t.ex. instabil angina pectoris, blodcirkulationsstörning i hjärnan, en betydande njur- eller leversjukdom, allvarlig infektion).

Dietens lämplighet bör övervägas ytterligare om patienten är under 18 eller över 65 år, har ett viktindex på 25–30 kg/m2 eller har gikt eller gallsten.

En permanent medicinering är inget hinder för VLCD, men läkaren bör bedöma dietens effekter på patientens medicinering och göra ändringar vid behov.

Till exempel bör diabetesmedicineringen vanligtvis minskas och mängden blodtryckssänkande medicinering övervägas under dieten. Den vätskedrivande medicineringen avslutas eller halveras. Marevan-behandlingen kräver till en början en intensifierad INR-uppföljning och vid behov justerar man medicineringen.

Mer specifika och individuella instruktioner fås alltid av den behandlande läkaren.

Uppdaterad 15.7.2020