Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter fetmaoperationen

Återhämtningen från operationen och inlärningen av ett nytt sätt att äta kontrolleras vid ett besök hos en näringsterapeut cirka 3–4 veckor efter operationen.

Om läkningen inte har gått som förväntat bokas en tid hos en kirurg. Sena kirurgiska problem som magsår eller tarmobstruktion är sällsynta men möjliga. Vid behov kan du i ett senare skede kontakta den egna enheten för fetmaoperation.

Vissa patienter kan börja gå upp i vikt två år efter operationen. Det är viktigt att ta itu med en eventuell viktuppgång tidigt och vid behöv söka stöd från hälso- och sjukvården.

För att förhindra problem efter operationen bör patienten följas upp av en läkare i inremedicin eller en endokrinolog under det första året. Dessa kontroller utförs på sjukhuset på din hemort cirka 3 och 12 månader efter operationen.

Alla patienter som har genomgått en fetmaoperation behöver handledning av en näringsterapeut även efter operationen, särskilt under de första 6–12 månaderna. Näringsterapeuten övervakar patientens viktnedgång, bedömer näringsstatusen och näringsintaget, ger handledning i rekommenderade val och hjälper patienten att anpassa sig till den postoperativa kosten. Kontrollbesöken hos en näringsterapeut kommer till en början att genomföras i enlighet med praxis inom patientens egna områdes specialiserade sjukvård och därefter i enlighet med primärvårdens praxis.

När uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör är det mycket viktigt att man under resten av livet går på regelbundna kontroller inom primärvården. Under de årliga besöken kontrolleras laboratorievärdena för att hjälpa till att identifiera potentiella näringsproblem i tid så att man kan ingripa innan de orsakar olägenheter.

Patienterna bör komma ihåg att boka tid för det årliga uppföljningsbesöket på hälsocentralen eller inom företagshälsovården.

Laboratorieproverna varierar från central till central och från uppföljningstidpunkt till uppföljningstidpunkt, men i de flesta fall fastställs åtminstone följande:

  • liten blodbild

  • kreatinin

  • kalium och natrium i plasma

  • albumin eller prealbumin

  • D-vitamin

  • vitamin B12

  • ferritin

  • blodsocker, HbA1c

  • kolesterol.

Patienterna bör komma ihåg att boka tid för det årliga uppföljningsbesöket på hälsocentralen eller inom företagshälsovården.

Om hudvecken som uppstått till följd av en viktminskning orsakar olägenheter för funktionen eller hälsan, kan en korrigering genom plastikkirurgi övervägas inom den offentliga hälso- coh sjukvården. Viktindexet måste vara mindre än 30 kg/m2 och vikten måste ha varit stabil i minst ett år. En remiss för bedömning av en plastikkirurg kan göras tidigast 1,5–2 år efter fetmaoperationen.

Uppdaterad 16.7.2020