Gå till sidans innehåll

Inre motivation

En permanent livsstilsförändring kräver inre motivation. Motivationen varierar naturligtvis i olika skeden av förändringsprocessen.

Varifrån kommer en hållbar motivation?

En långvarig motivation som skapar välbefinnande kommer från saker som man värdesätter. När det gäller värdefulla saker är vi mer villiga att anstränga oss och göra en extra insats.

Med inre motivation avses att förändringen sker av en inre vilja: vi vill göra saker för att vi tycker att de är intressanta eller ger känslor av välbehag.

För att förändringen ska bli permanent krävs just inre motivation. Vår inre motivation är dock varierande: ibland är den stark, ibland måste vi fråga oss själva varför det är värt att fortsätta med förändringen. Som tur är kan man stärka den inre motivationen.

Den inre motivationen för vikthantering kan stärkas genom att fundera över hälsans, viktminskningens eller vikthanteringens betydelse för ens eget liv och ens egna värderingar.

Det är bra att då och då påminna sig om vad som är viktigt för en själv och vilka saker som hör till ett bra liv. Att påminnas om viktiga saker kan hjälpa en att ta sig igenom en utmanande fas och ge en trygghet i att man är på rätt väg. När målet är kopplat till ens egna värderingar är man beredd att anstränga sig, även om det inte alltid känns njutbart.

Följande frågor kan hjälpa till att hitta den inre motivationen:

  • Varför skulle du vilja gå ner i vikt?

  • Vad skulle vara annorlunda vara annorlunda om du gick ner i vikt?

  • Hur skulle ditt liv se ut till exempel om fem år om du lyckades med ditt mål?

Motivationen varierar för oss alla. Ibland känns det som att allt är möjligt, ibland känns det som att inget lyckas. Detta är en normal del av förändringsprocessen.

I en svår fas är det bra att komma ihåg att situationen inte är permanent och att lita på att det blir lättare på sikt. Ofta bär små konkreta vardagliga handlingar framåt i dessa ögonblick. När förändringen går igenom en enklare fas är det viktigt att dra nytta av den och inte vara rädd för framtiden.

Den viktigaste faktorn för en lyckad förändring är att tro på sin egen förmåga.

Självförtroende innebär att tro på sina egna förmågor. När en person tror att hen kan utföra en uppgift framgångsrikt är självförtroendet högt. Högt självförtroende är kopplat till högre motivation.

Självförtroendet kan bäst stärkas genom att tänka på ens tidigare framgångar. Framgångarna kan vara hur små som helst, det viktiga är att märka dem. Att även tänka på sina egna styrkor kan vara till nytta.

För självförtroendet är det viktigt att sätta upp realistiska mål för sig själv. Ju mindre målet är, desto bättre. Varje uppnått mål ökar tron på att man kan nå nästa mål.

Anglé, S. Psyykkiset voimavarat ja painonhallinta. Kirjassa: Lihavuus. Duodecim 2015, s. 118-126 (på finska).

Uppdaterad 14.7.2020