Gå till sidans innehåll

Erfarenheter från programmet

Programmet för hälsosam bantning ger stöd för viktminskning och vikthållning samt för att främja ens eget välbefinnande och hälsa

Programmet för hälsosam bantning ger stöd för vikthållning oberoende av tid och plats. Årligen genomgår cirka 2000 deltagare programmet, och många av dem som genomgått programmet har upplevt att de fått viktiga och användbara verktyg för sin egen vikthållning. Även om programmet är helt digitalt, behöver man inte vara ensam. I programmet får varje deltagare en egen coach som guidar och uppmuntrar. Många deltagare har upplevt sin egen coachs stöd som en viktig faktor för framgång.

Enligt våra studier hjälper Programmet för hälsosam bantning lika effektivt som behandling på mottagning. Ungefär hälften av deltagarna uppnår en gynnsam viktminskning för hälsan. De som drar mest nytta av programmet är de som engagerar sig i programmet och förändringsarbetet under hela året. Programmet ökar också känslan av en bättre livshantering och minskar antalet besök inom hälsovården.

Det är inte bara mängden kilon som har betydelse för framgången i programmet. Många upplever programmet som mycket användbar även om vikten inte minskar mycket. För välbefinnande och hälsa är det betydelsefullt att långvarig viktuppgång avstannar, att man kommer bort från ständiga snabbdieter och hittar nya sätt att främja sitt eget välbefinnande.

Deltagarnas upplevda nytta av programmet

 • Förbättrad sinnesstämning

 • Förbättrade resultat i egenuppföljning av blodtryck-, kolesterol- och sockervärden

 • Förbättrad sömn genom regelbunden levnadsrytm

 • Ökad energi

 • Minskat ätbegär och okontrollerbar hunger samt minskad tendens till överätning

 • Minskat fokus på vikten

 • Minskat svart-vit-tänkande

 • Ökad självkänsla och mera nådighet för sig själv

 • Ökad medvetenhet i valsituationer

 • Upptäckt av glädjen i motion

 • Viktminskning.

Inblickar från deltagare i programmet

"Vikten av en personlig coach blev uppenbar under programåret."

"Nya vanor och positiv inställning gentemot sig själv tar tid. Ett år var en lämplig tid för att starta."

"Processen som skedde internt i mitt huvud var betydande och omfattande."

"Jag har bearbetat idén att bra är tillräckligt. Att förstå det har hjälpt mig att fortsätta på förändringsvägen även om allt inte alltid går som man skulle önska. När man får välja förändringsområden och lugnt prova nya sätt blir förändringarna sådana att man kan följa dem långsiktigt."

"Jag förstod att man inte får färdiga svar i programmet, men övningarna och coachen leder åt rätt håll."

"Under året har jag lyckats slappna av till viss del och vara nådig mot mig själv, och nu tar jag bättre hand om mig själv."

"Programmet var en nödvändig upptäcktsresa för mig själv, och den pågår fortfarande."

"Jag är inte på någon chockdiet, inte ens på en diet, utan jag går på vägen mot hälsosamma val som passar mig."

"Min kost har förändrats nästan helt och hållet med mitt deltagande. Numera är grönsaker, protein och fibrer en stor del av min kost. Dessutom äter jag regelbundet och tillräckligt från och med frukosten. Det har varit bra att märka hur rätt typ av näring gör det enklare med vikthållning."