Gå till sidans innehåll

Fetmaoperation

Fetmaoperation är en del av behandlingen för svår fetma. Vid bästa fall kan operation förbättra hälsan och livskvaliteten samt möjliggöra långsiktig vikthantering.

Fetmaoperationer utförs inom specialsjukvården. Behovet av fetmaoperation och möjligheterna bedöms alltid individuellt för varje patient.

Förutsättningen för en fetmaoperation är alltid adekvat tidigare icke-kirurgisk behandling som inte har lett till tillräcklig eller varaktig viktminskning. Patientens journal bör innehålla anteckningar om att de har genomgått en behandling ledd av professionell eller åtminstone en sex månaders individuell behandling. Individuell behandling kan också genomföras med hjälp av digitala behandlingsformer, som till exempel Hälsoviktshusets ”Program för hälsosam bantning”.

Patientjournalen bör visa att behandlingen har lett till livsstilsförändringar och minst fem procents viktnedgång, men resultatet är inte tillräckligt för hälsofördelar eller vikten har stigit igen. Behandlingen bör ha skett rum under de senaste åren.

Syftet med livsstilsbehandlingen är att säkerställa att icke-kirurgisk behandling har testats och att personen är engagerad i de mat- och motionsförändringar som krävs för operationen.

En fetmaoperation kan övervägas om ovanstående kriterier uppfylls när patienten har något av följande och är under 65 år:

  • ett BMI över 40

  • ett BMI över 35 och någon följdsjukdom

  • ett BMI över 30 och typ 2-diabetes som inte kontrolleras tillfredsställande med medicinering.

Bedömningen av fetmaoperationen innefattar också andra individuella faktorer. Bedömningen görs av kirurg och en internmedicinskt specialiserad läkare eller endokrinolog med erfarenhet av fetmabehandling. Dessutom kan experter från ett mångprofessionellt team konsulteras.

Fetmaoperationen är en stor förändringsprocess

I samband med fetmaoperationen måste personen ofta lära sig att radikalt förändra sina livsstilsvanor. Fetmaoperationen hjälper till att förändra bland annat måltidsrytmen, portionstorleken, ättempot och kvaliteten på kosten permanent. Regelbunden fysisk aktivitet och särskilt styrketräning är också viktigt efter operationen. För att lyckas är det också avgörande att personen har övervägt och förberett sig väl för förändringen av kroppsbilden. En ny kropp kräver anpassning och arbete även mentalt. Därför är det viktigt att inse att fetmaoperationen är en lång process som involverar olika aspekter, tankar och känslor. Som stöd i detta kan bland annat Hälsoviktshuset erbjuda en virtuell fetmaoperationsväg som varar i över ett år (för närvarande tillgänglig vid HUS och några andra regioner).

Uppdaterad 28.5.2024