Gå till sidans innehåll

Övning: Testa kosten för en person som genomgått en fetmaoperation

Redan inför operationen är det viktigt att du identifierar dina matvanor och övar på de postoperativa kostråden.

Tänk först på följande frågor och besvara dem tyst för dig själv:

 • Äter du långsamt eller snabbt?

 • Är du van vid att äta snabbt medan du arbetar, studerar eller gör hushållssysslor, eller har du dina mat- och kaffepauser i lugn och ro?

 • Äter du regelbundet, åtminstone några gånger om dagen, eller oregelbundet och sällan?

 • Äter du av hunger eller av begär?

 • Hur stora är dina portioner?

 • Tycker du att du äter tillräckligt mycket eller äter du dig övermätt?

 • Dricker du sammanlagt minst 2 liter vätska under dagen?

 • Dricker du jämnt under dagen eller mycket på en gång?

 • Är du van att dricka till måltiderna?

Ska du genomgå en fetmaoperation? Du kan få mer detaljerade kostråd av din näringsterapeut eller i Programmet för hälsosam bantning (HUS-området).

Behöver du information om en kost som stöder viktkontrollen utan en fetmaoperation? Gå till avsnittet Huvudprinciperna för en god kost i Hälsoviktshuset.

 • Vilka saker skulle förändras i din vardag efter fetmaoperationen?

 • Hur kan du i praktiken verkställa kosten för en som genomgått en fetmaoperation?

 • Konsumera högst 2 dl mat eller dryck åt gången. Du kan använda ett mått, t.ex. ett decilitermått, för att uppskatta mängden. Servera maten på en liten tallrik eller i en liten skål.

 • Ät ungefär var 2–3:e timme, i praktiken 6–8 gånger per dag (frukost, lunch, middag, kvällsmat och minst ett par mellanmål). Ställ in en påminnelse i mobiltelefonen om måltiderna så att du inte glömmer att äta. Hoppa inte över måltider.

 • Ät något proteinrikt (t.ex. en mjölkprodukt eller kött, fisk, kyckling) vid nästan varje måltid. Var uppmärksam på mängden fett och socker i din kost.

 • Öva dig på att tugga lugnt och ta minst 20–30 minuter på dig att äta fast föda.

 • Se till att du dricker ungefär 2 liter vätska totalt under dagen. Drick främst mellan måltiderna.

 • Se ett exempel på en dags måltider:

 • Observera: Exemplet på måltiden för personer som genomgått en fetmaoperation är ett exempel på hur kosten kan se ut för personer som genomgått en fetmaoperation. Exemplet eller den exemplariska kosten är inte avsedd att följas som sådan på lång sikt, till exempel för en viktminskning utan fetmaoperation och lämpliga kosttillskott.

 • Efter en fetmaoperation är målet att äta på ett sätt som stöder en permanent viktkontroll. Målet är inte att äta så lite som möjligt, utan att äta tillräckligt, högklassigt, regelbundet och i små portioner. Man bör särskilt se till att proteinintaget är tillräckligt, eftersom det förhindrar muskelsvikt. Portionsstorleken är vanligtvis mycket liten till en början, men med tiden kan den öka något.

Uppdaterad 16.7.2020