Gå till sidans innehåll

Hur kan man delta i programmet?

Man kan delta i programmet genom en remiss från läkaren, som kan fås från vilken vårdinrättning som helst runt om i Finland.

Om du känner att du behöver stöd för viktminskning och vikthållning, kan du söka dig till hälsovården för att diskutera din situation, till exempel till din hälsostation, arbetshälsovården eller studenthälsovården.

Remiss till programmet kan skrivas av vilken läkare som helst som är insatt i patientens vård, till exempel på hälsostationen eller arbetshälsovården var som helst i Finland. Läkaren bedömer behovet av fetmabehandling och diskuterar med dig om digiprogrammet är lämpligt för dig.

Vad händer efter att remissen har skrivits?

Programmet genomförs i miljön Min vårdväg, dit du kan logga in när din remiss har godkänts. Godkännandeprocessen av remissen tar ungefär 1-2 månader beroende på kösituationen. Om du vill fråga närmare om din remiss-situation, kan du skicka email till painonhallintatalo@terveyskyla.fi. När remissen är godkänd, får du email med registrerings- och inloggningsanvisningar. När du har fått anvisningarna, loggar du in i programmet med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Du kan delta i programmet när det passar dig, antingen via dator, surfplatta eller smartphone. Programmet kan användas via webbläsaren eller med mobiltappen Min vårdväg. Efter den första autentiseringen kan du använda appen med pinkod, ansiktsigenkänning eller fingeravtrycksigenkänning.

Användningen av Hälsobyns digitala tjänster är enkel och säker. De uppgifter du lämnar på Min vårdväg är lika säkra som annan patientinformation på sjukhuset. I Hälsobyns tjänster efterlevs alla krav på dataskydd, datasäkerhet och GDPR.

Frivilligt forskningssamtycke

Vi ber dig att i början av programmet skriva under ett samtycke där du ger tillåtelse att använda dina uppgifter som lagras i programmet anonymt i forskningen vid Hälsoviktshuset. Forskningen syftar till att undersöka programmets effektivitet, till exempel vilken nytta programmet ger för deltagarna. Forskningen hjälper till att utveckla behandlingen av fetma. Du kan skriva under forskningssamtycket elektroniskt. Om du vill kan du senare återkalla ditt samtycke.

Vad kostar träningen?

Program för hälsosam bantning har utvecklats av HUS Gastrocentrum och är kostnadsfri för deltagarna. Behandlingen bekostas av välfärdsområdet