Gå till sidans innehåll

Fetma och stigmatiseringens

Fetma och stigmatisering berör många.

Fetmans skamstämpel eller stigma antyder samhällets negativa inställning och beteende gentemot fetma. Detta syns till exempel som fördomar, diskriminering och nedvärdering. Det har uppskattats att cirka 20–40 % av personerna med fetma lider av stigma. Stigmat kan påverka beteende, självkänsla och livsstil. Detta syns på olika områden i livet, och även inom hälsovården finns det fördomar och attityder bland professionella. Problemet är viktigt att vara medveten om, eftersom stigma kan påverka vårdens kvalitet, vilket komplicerar vikthanteringen.

Att bekämpa stigmatisering och fördomar

Att bryta ner stigma är en central del av att främja hälsa och välbefinnande, eftersom det skapar utrymme för en mer öppen och empatisk miljö.

Fetma är inte ett eget val, utan dess utveckling involverar många faktorer som inte är viljestyrda. Vid diskussioner om fetma bör man undvika att skuldbelägga och komma ihåg alla människors lika värde och respektera individer oberoende av vikt. Varje individ förtjänar uppskattning precis som de är.