Gå till sidans innehåll

Vårdmetoder för fetma

Fetma kan behandlas på många olika sätt. Grundprincipen i fetmabehandlingen är dock alltid en livsstilsbehandling.

Största delen av fetmabehandlingen sker inom primärvården, såsom hälsocentraler och arbetshälsovården. En bra fetmabehandling är patientcentrerad och behandlingsplanen utarbetas tillsammans med patienten. Alternativen för fetmabehandling inkluderar miniintervention, livsstilsbehandling, lågkaloridiet (VLCD), mediciner och fetmakirurgi. Livsstilsbehandling utgör grunden för all behandling. Största av fetmabehandlingen bör genomföras inom primärvården, där det finns möjlighet att genomföra alla former av fetmabehandling förutom kirurgi.

Remiss till specialsjukvården kan övervägas för att utreda behov av fetmakirurgi eller när fetman är svårbehandlad, den omfattar svåra följdsjukdomar eller fetmabehandlingen inte är möjlig inom primärvården eller inte har gett resultat.

Val av lämplig behandlingsmetod

Behandlingen inleds vanligtvis med livsstilsbehandling, som i vissa fall kan inkludera även lågkaloridiet. Livsstilsbehandling kan genomföras ansikte mot ansikte i individuella möten, i vikthanteringsgrupper, på distans eller genom digitala behandlingar såsom Hälsoviktshusets program för hälsosam bantning.

Behandlingsmetoden väljs utifrån patientens hälsotillstånd, ålder, grad av fetma, önskemål och resurser. Även livssituationen, till exempel planerad graviditet, beaktas vid behandlingsvalet

Uppdaterad 28.5.2024