Gå till sidans innehåll

Hälsocoacherna

Hälsoviktshusets coachingvägar är avsedda som verktyg för patienten att arbeta självständigt. Hälsocoachen fungerar som stöd och uppmuntran i coachingen.

Hälsocoachernahar en viktig roll i Hälsoviktshusets träningsprogram. Den distansbaserade coachen uppmuntrar deltagaren att:

 • identifiera sina egna styrkor och framgångar

 • engagera sig i långsiktigt förändringsarbete

 • göra regelbundna övningar

 • införliva personliga mål i vardagen.

Kommunikationen är skriftlig, förutom det inledande telefonsamtalet.

Enligt forskning om digi-interventioner påverkar coachens egen motivation och entusiasm i hög grad hur klienten engagerar sig i livsstilsförändringsprogrammet.

Behandling av övervikt på Hälsoviktshusets är ett tvärvetenskapligt samarbete

Hälsocoacherna är vidareutbildade i ämnet och kunniga inom behandling av övervikt inom hälso- och sjukvården.

I teamet finns kompetens inom bland annat:

 • näringsterapi

 • fysioterapi

 • hälsovård

 • träningsfysiologi

 • hälsovetenskap

 • sjukvård

 • psykologi och

 • medicin.

Coachning online

Hälsocoachen respekterar deltagarnas tankar, attityder, personlighet, individualitet, värderingar, mål och livsomständigheter. "Patienten är den främsta experten på sitt eget liv."

Patienten vet bäst om sina livserfarenheter, de mångfacetterade utmaningarna i livets olika skeden och helheten i vardagen.

Det är därför viktigt att undvika att ge direkta och detaljerade instruktioner. Istället bör livsstilsrådgivaren fråga och diskutera vardagens möjligheter och hjälpa patienten att själv inse hur hen kan främja sitt eget välbefinnande. Att stödja förmågan och kompetensen är en central del av coachningen.

Uppdaterad 16.7.2020