Gå till sidans innehåll

Livsstilsbehandling

Livsstilsbehandling genomförs inom hälsovården. Behandlingens mål bestäms utifrån individuella mål, livssituation och möjligheter.

Livsstilsbehandling inom hälsovården är en behandling som omfattar flera möten där fokuset ligger på de centrala livsstilsfaktorerna som påverkar vikthanteringen för individen, antingen enskilt eller i grupp. Antalet handledningstillfällen planeras individuellt.

Handledningen kan vara individuell eller grupphandledning på plats, distans eller digital livsstilsförändring. Patienten är själv ansvarig för vikthanteringen och viktminskningen, så det är viktigt att patienten är delaktig i behandlingsplaneringen. På så sätt blir det lättare att engagera sig i förändringar.

Målet med livsstilsbehandling är, utifrån individuella mål, situation och möjligheter:

 • Att forma hälsosamma livsstilsvanor som en del av vardagen.

 • Att bibehålla nuvarande vikt (vikthantering).

 • Att uppnå och bibehålla en viktnedgång på minst fem procent, vilket inte alltid är normalvikt särskilt vid svår fetma.

 • Förbättrad fysisk och psykisk funktionsförmåga.

 • Förbättrad livskvalitet.

Kärninnehållet i livsstilsbehandling är:

 • Kartläggning av patientens livssituation

 • Skapa engagemang för livsstilsförändringar och stärka motivationen genom att sätta upp målsättningar

 • Stärka hanteringen av ätandet

 • Inlärning av matvanor som stödjer vikthanteringen

 • Ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande

 • Tillräcklig sömn

 • Viktuppföljning.

Även om det finns andra metoder kan livsstilsförändringar vara tillräckliga för att uppnå en varaktig viktminskning. Den mest lämpliga behandlingsmetoden för att uppnå en varaktig viktminskning är alltid individuell.

Uppdaterad 28.5.2024