Gå till sidans innehåll

Hur mycket går man ner i vikt efter en fetmaoperation?

Med en fetmaoperation kan man uppnå en större viktnedgång än med en konservativ behandling. För att bibehålla viktminskningsresultatet bör man öva på metoder för viktkontroll i förväg.

Hos patienter med svår fetma (BMI över 35 kg/m2) och sjuklig fetma (BMI över 40 kg/m2) har kirurgisk behandling av fetma visat sig leda till en större viktnedgång än en konservativ behandling.

Erfarenheterna från HUS visar att patienterna i genomsnitt förlorar 20 procent av operationsdagens vikt, under året efter operationen. Eftersom de flesta patienter som hänvisas till operation redan har förlorat i genomsnitt mer än 5 procent av sin vikt före operationen, har den totala viktminskningen sedan det preoperativa bedömningsbesöket varit cirka 25 procent.

Hos nästan hälften av de patienter som opererats minkar inte vikten längre ett år efter operationen. Vissa patienter börjar gå upp i vikt ungefär två år efter operationen.

För att förhindra en viktuppgång efter operationen är det viktigt att man har övat på metoder för viktkontroll i tillräcklig utsträckning före operationen och att man förbinder sig att ändra sina matvanor på det sätt som operationen förutsätter. Särskilt en regelbunden motion och god sömn kan påverka hur mycket man går ner i vikt efter operationen och hur väl man lyckas bibehålla viktnegångsresultatet.

Uppdaterad 15.7.2020