Gå till sidans innehåll

Är vikt ett mått på hälsa?

Är vikt ett bra mått på hälsan?

Vikt har länge fungerat som en indikator på hälsa. Förutom vikt används även kroppsmasseindex (BMI, kg/m2) för att bedöma förhållandet mellan vikt och längd samt klassificera fetma. Dock ger endast vikt eller BMI inte en tillräcklig bild av en persons totala hälsa eller välbefinnande. För vissa ökar risken för sjukdomar och minskar orken snabbt med övervikt. För andra förblir hälsan god under lång tid, och livet känns kvalitativt trots höga viktsiffror. Istället för att enbart fokusera på vikten är det viktigt att bedöma hälsan som helhet. Hälsotillståndet är en individuell egenskap, och vikt eller BMI ger inte hela bilden.

Inom hälso- och sjukvården ingår bland annat följande i den medicinska bedömningen av fetma:

  • En mångsidig kartläggning av hälsotillståndet och välbefinnandet

  • Intervju om livssituation, resurser, levnadsvanor, vikt- och släkthistorik

  • Bedömning av sjukdomar, medicinering och laboratorieanalyser

  • Mätning av midjemått.

I stället för att fokusera på vikt är det viktigt att individuellt fokusera på faktorer som förbättrar hälsa och livskvalitet samt öka hälsosamma levnadsvanor. När viktminskning är målet är det avgörande att göra små och hållbara förändringar i livsstilen i stället för att förlita sig på snabba kurer eller dieter.