Gå till sidans innehåll

Remiss till specialist för bedömning av fetmabehandling

Vad ska man göra om Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset eller tjänsterna inom primärvården inte verkar vara lämpliga behandlingsalternativ för en patient med betydande fetma?

Om patienten behöver en omfattande bedömning av behandlingen av fetma istället för virtuell coachning, remitterar läkaren patienten som vanligt till en endokrinologisk eller internmedicinsk poliklinik i det egna området.

Behovet av fetmaoperation bedöms inom den specialiserade sjukvården. Den remitterande läkaren kan därför inte direkt skicka en remiss till en fetmaoperation. En konservativ behandling av fetma måste ha genomförts på ett korrekt sätt före bedömningen av fetmaoperationen. Patientens motivation och engagemang för varaktiga livsstilsförändringar är nyckeln till en framgångsrik operativ behandling.

Kriterierna för remittering till den specialiserade sjukvården, den information som ska antecknas på remissen för bedömning av fetmabehandling, kriterierna för fetmaoperationer inom HUS-området och hänvisningen av remisser för bedömning av fetmabehandling inom HUS-området finns nedan.

1. Bedömning av fetmaoperation efter en livsstilsbehandling (se ytterligare kriterier nedan) eller

2. Svårbehandlad fetma eller svåra sjukdomar som är associerade med fetma, vars behandling inom primärvården inte är möjlig eller inte har gett resultat.

 • Viktindexet, det vill säga BMI bör vara minst 40 kg/m2 om det inte finns sjukdomar som är associerade med fetma eller

 • ett BMI på mer än 35 kg/m2 och en sjukdom som är associerad med fetma t.ex. typ 2-diabetes eller dess förstadium, högt blodtryck, metabolt syndrom, fettlever, sömnapné, artros i de viktbärande lederna eller polycystisk ovariesyndrom.

 • Och patienten har vilja och beredskap att behandla fetma.

Ytterligare kriterier för remiss till en fetmabedömning:

En bedömning av fetmaoperation kan också övervägas om patienten har typ 2-diabetes och ett BMI ≥ 30 kg/m2 och om den konservativa behandlingen av fetma och diabetes inte har gett tillräckliga resultat.

Innan patienten hänvisas till en bedömning av fetmaoperation måste hen ha gått ner cirka 5 procent av sin vikt för att säkerställa att hen är beredd att förbinda sig till de livsstilsförändringar som fetmaoperationen förutsätter och att samarbeta med hälso- coh sjukvården.

Mer detaljerade kriterier för fetmaoperationer finns på sidan ” Kriterier för fetmaoperation inom HUS-området.

Registrera följande om patienten på remissen för bedömning av fetmabehandling:

 1. BMI

 2. vikthistoria

 3. sjukdomar associerade med fetma

 4. andra sjukdomar och medicinering

 5. tidigare viktminskningsförsök

 6. bedömning av alkoholkonsumtionen

 7. bedömning av det psykiska tillståndet

 8. bedömning av motivationen att gå ner i vikt

 9. e-postadress och mobiltelefonnummer

 10. för pappersremisser, returadress för den slutliga sammanfattningen och avsändarens telefonnummer.

Kirurgisk behandling av fetma följer rekommendationerna enligt God medicinsk praxis för behandling av fetma hos vuxna, men behandlingen ska alltid övervägas individuellt, med hänsyn till hur allvarliga de associerade sjukdomarna är.

 1. Patienten bedöms kunna ändra sina matvanor på det sätt som den operativa behandlingen förutsätter. Nyckeln till framgång är att patienten noga överväger och är beredd att minska sin måltidsstorlek, äta en hälsosam kost och genomgå en betydande förändring av sin kroppbild.

 2. Patienten har tidigare fått konservativ behandling av fetma (individuellt eller i grupp) inom hälso- och sjukvården i minst 6 månader, vars uppföljning och resultat har blivit registrerade i remissen och under den här perioden ska patienten ha gått ner minst 5 procent i vikt.

 3. Patientens ålder är 18–60 (–65) år.

 4. Ett viktindex på mer än 40 kg/m2 eller mer än 35 kg/m2 och en associerad sjukdom eller dess riskfaktorer: typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, artros i de bärande lederna eller PCOS. Ett viktindex ≥ 30 kg/m2 om hen har typ 2-diabetes för vilken medicineringen inte ger en god vårdbalans.

 5. Patienten röker inte

 6. Patienten har inget missbruksproblem

 7. Särskilt övervägande krävs och behandlingen är ofta kontraindicerad i följande fall:

  • Svår ätstörning (ätstörningsenhetens bedömning)

  • Svåra problem med den psyksika hälsan (behandlande psykiaters bedömning)

  • Permanet behov av antiinflammatoriska läkemedel som kvarstår efter operationen

  • Sjukdomar i matsmältningskanalen

  • Den allmänna operationsrisken för patienten är mycket hög.

Patienternas vårdbedömningar hänvisas av deras hemkommun:

Uppdaterad 16.7.2020