Gå till sidans innehåll

Ätbeteende

Vi fattar dagligen tiotals, till och med hundratals beslut som rör ätande, styrda av många olika faktorer.

Information om och förståelse för hälsosamt ätande hjälper sällan till med långsiktig vikthantering eftersom regleringssystemet för ätande och de faktorer som påverkar det är komplexa.

En betydande del av ätandet är så automatiserat att vi inte ens märker det. Det uppskattas att människan dagligen fattar tiotals, till och med hundratals beslut som rör ätande. Vissa av dessa beslut handlar om vad, hur mycket, när och med vem vi äter, medan andra tankar handlar om vad, när eller hur mycket vi inte äter. Automatiserade handlingar visar att en stor del av ätandet har blivit vanor som vi upprepar utan större tankeverksamhet.

Ätbeteendet och matvalen involverar:

Faktorer som påverkar miljön inkluderar till exempel vilken typ av mat som är tillgänglig och hur den marknadsförs och serveras på olika platser. Det är inte en slump att till exempel choklad stänger ofta placeras vid kassorna i butiker eller att vi hemma lättare äter de livsmedel som är synliga. Även barndomens uppväxtmiljö, socioekonomisk ställning och ekonomisk situation är alla faktorer som påverkar våra matval.

Matens egenskaper, som smak och dofter, är faktorer som vi reagerar på individuellt. Dessa individuella skillnader påverkar våra matpreferenser och val. Vi väljer oftare mat som vi tycker om och lär oss att gilla mat som vi äter oftare.

Individuella faktorer som styr ätbeteendet och matvalen är mycket varierande. Till exempel påverkar olika sjukdomar, allergier och matsmältningsrelaterade faktorer ätbeteendet. Individuella faktorer spelar också en betydande roll för psykologiska faktorer som motiv och attityder gentemot mat och ätande. Även känslor och humör påverkar i hög grad individens matval och ätbeteende.