Gå till sidans innehåll

När behandlas fetma med medicin?

Läkemedel kan prövas som ett stöd till annan behandling om livsstilsförändringar inte har haft tillräcklig effekt. Att överväga läkemedel är bra, särskilt om hanteringen av aptiten är utmanande.

Läkemedelsbehandling kan användas I vissa fall för att stöda livsstilsbehandlingen. Läkemedelsbehandling kan också påbörjas efter viktnedgång för att stödja långsiktig viktminskning. Behandling med läkemedel som minskar aptiten är särskilt användbart när patienten upplever utmaningar med att hantera ätandet, portionerna lätt blir för stora eller när det finns ett sug efter att småäta.

Med läkemedel som minskar aptiten är det lättare att göra förändringar mot en kost som innehåller mindre kalorier, och därför är tidpunkten att påbörja läkemedlet gynnsam för att ytterligare stöda livsstilbehandlingen. Livsstilsbehandling kan utföras individuellt, i grupp, på distans eller online.

Läkemedelsbehandling genomförs under läkares övervakning och om det inte ger någon nytta (till exempel ingen viktminskning eller lindring av följdsjukdomar under cirka fyra månader), bör avbrytande av läkemedelsbehandlingen övervägas. Medicinen kan förbättra mättnadskänslan även utan betydande viktminskning, och i så fall kan den anses vara användbar. Effektiv läkemedelsbehandling bör emellertid vara långsiktig, ibland i flera år. Eftersom vikten tenderar att stiga tillbaka bör eventuell senare avslutning av medicineringen göras långsamt, noggrant övervägt och under god övervakning.

Läkemedelsbehandling kan kombineras med livsstilsbehandling hos personer med ett kroppsmasseindex över 30 kg/m2 eller över 27 kg/m2 hos personer med övervikt som har följdsjukdomar.

Hur fungerar medicinerna?

För behandling av fetma finns följande läkemedel officiellt tillgängliga i Finland: liraglutid (Saxenda), semaglutid (Wegovy), kombinationspreparatet naltrexon/bupropion (Mysimba®) och orlistat (Orlistat).

Liraglutid, semaglutid och kombinationspreparatet naltrexon/bupropion minskar aptiten och orlistat blockerar upptaget av fett från maten. Dessutom är kombinationspreparatet av fentermin/topiramat (Qsiva) och tirtsepatid (Mounjaro) godkänt för fetmabehandling och förväntas komma ut på den finska marknaden.

Läkemedel som minskar aptiten kan hjälpa till att hantera ätandet och därigenom underlätta för livsstilsförändringar. Det är viktigt att betona att läkemedelsbehandling alltid bör kombineras med en bra livsstilsrådgivning.

Precis som med andra läkemedel kan läkemedel som används för fetmabehandling ha möjliga biverkningar. Dessa diskuteras med läkaren i samband med behandlingsplaneringen, och läkaren har ansvaret för att övervaka dem.

Liraglutid är ett läkemedel som liknar människans GLP1-tarmhormon och administreras en gång om dagen under huden. Det påverkar receptorer i hjärnan som reglerar aptiten och dessutom fördröjer det magens tömning, vilket ökar känslan av mättnad och minskar känslan av hunger.

Liraglutid används i en dos som successivt ökas till 3,0 mg för behandling av fetma (varumärke Saxenda®). Liraglutid används också i lägre doser (varumärke Victoza®) för att behandla typ 2-diabetes för att sänka blodsockernivåerna.

Liraglutid är ett receptbelagt läkemedel.

Saxenda®-preparatet har beviljats begränsad grundersättning. Se länk 3051 Liraglutid (fetma) för mer information.

Semaglutid är ett läkemedel som liknar människans GLP1-tarmhormon och administreras en gång i veckan under huden. Det påverkar receptorer i hjärnan som reglerar aptiten och dessutom fördröjer det magens tömning, vilket ökar känslan av mättnad och minskar känslan av hunger.

Semaglutid används i en dos som successivt ökas till 2,4 mg för behandling av fetma (varumärke Wegovy®). Semaglutid används också i lägre doser (varumärke Ozempic®) för att behandla typ 2-diabetes för att sänka blodsockernivåerna.

Semaglutid är ett receptbelagt läkemedel.

Wegovy®-preparatet har ingen grundersättning.

Kombinationspreparatet av naltrexon och bupropion, med varumärket Mysimba®, minskar aptiten.

Dosen av tabletter med naltrexon (8 mg) / bupropion (90 mg) ökas långsamt gradvis. Den rekommenderade måldosen är 2 tabletter 2 gånger om dagen. Kvällsdosen bör tas tidigt på kvällen (kl. 16-17) för att minska läkemedlets eventuella negativa effekt på sömnen och öka dess fördelaktiga effekt på kvällsätandet.

Mysimba® är ett receptbelagt läkemedel. Mysimba®-preparatet har beviljats begränsad grundersättning. Se mer information via länken 3055 Kombinationspreparat av bupropion och naltrexon.

Orlistat fungerar genom att förhindra absorptionen av fett från maten. Orlistattabletter tas i samband med huvudmåltiderna tre gånger om dagen. Orlistat 120 mg är ett receptbelagt läkemedel (Orlistat Stada) och 60 mg är en receptfri produkt (Orlistat Sandoz).

För att förebygga tarmbiverkningar krävs en fettsnål kost. Orlistat kan minska absorptionen av fettlösliga vitaminer från tarmen. Vid långvarig användning rekommenderas också användning av ett multivitamintillskott tillsammans med orlistat.

Läkemedlet har ingen grundersättning.

Uppdaterad 28.5.2024