Gå till sidans innehåll

Hälsoeffekter av en fetmaoperation

En fetmaoperation kan förbättra livskvaliteten på många områden i livet.

De flesta av sjukdomarna som är associerade med fetma (t.ex. typ 2-diabetes, sömnapné, depression) blir åtminstone lindrigare med fetmaoperationen. Ofta förbättrar operationen också livskvaliteten.

Läs vad en fetmaoperation kan göra för din hälsa.

Efter en fetmaoperation kan diabetesmedicineringen vanligtvis minskas avsevärt. Senare kan dock behovet av medicinering gradvis öka. Behovet av medicinering bedöms vid årskontrollerna utifrån självuppföljningen av blodsockret och HbA1c-resultatet.

Det är också vanligt att man ändrar på blodtrycksmedicineringen efter en fetmaoperation. Det är viktigt att följa upp blodtrycket noggrant efter operationen för att bedöma rätt mängd medicinering.

Kolesterolmedicineringen kan ibland minskas efter en fetmaoperation. Det är dock ganska vanligt att det "dåliga" kolesterolet (LDL-kolesterol) inte förbättras tillräckligt utan medicinering. En fetmaoperation är det bästa sättet att förbättra triglyceridnivåerna.

Sömnapné är en allt vanligare sjukdom som ofta är kopplad till övervikt. Det uppskattas att 70 procent av de patienter som ska genomgå en fetmaoperation har sömnapné. Sömnapné kännetecknas av snarkning, korta andningsuppehåll och uppvaknande i samband med detta. På grund av att nattsömnen avbryts kan patienten drabbas av symtom på dagen, t.ex. trötthet, huvudvärk på morgonen och koncentrationssvårigheter.

Undersökningar visar att en viktminskning kan minska sömnapnén och därmed förbättra livskvaliteten. Sömnapné utvecklas vanligtvis under en lång tid. Om man har haft sömnapné i flera år och långvarigt haft övervikt kan partiella andningsuppehåll kvarstå även efter att man har gått ner i vikt.

När patientens vikt förändras bör man kontrollera behandlingstrycket i CPAP-apparaten som används vid behandlingen av sömnapné. Det är ofta möjligt att minska trycket avsevärt, även om behovet av tryckbehandling kvarstår. För vissa patienter kan de nattliga andningsuppehållen vara så lindriga att det inte längre är nödvändigt att fortsätta med apparatbehandlingen. Patienter som använder CPAP bör diskutera alla förändringar i behandlingen med sin behandlande enhet.

Med viktminskningen kan även ledproblem lindras. I allmänhet förbättras rörelse- och funktionsförmågan, vilket också förbättrar humöret. När besvären i rörelseorganen förbättras kan patienterna till exempel njuta av nya motionsgrenar.

Livskvaliteten förbättras efter en fetmaoperation på många olika områden i livet. De som har genomgått operationen upplever en förbättring av livskvaliteten, särskilt när det gäller rörligheten, andningen, olika besvär och symtom, energin och sexualiteten. Effekten på livskvaliteten är större än efter någon annan operativ behandling.

Det första året efter en fetmaoperation är ofta en positiv tid. Hos patienter med depression återgår humöret två år efter operationen ofta till samma nivå som före operationen. Om du tidigare har fått antidepressiva läkemedel eller har en vårdrelation, bör du fortsätta med dessa. Psykologiskt stöd kan behövas för humöret, särskilt 2–5 år efter operationen.

Uppdaterad 10.11.2020