Gå till sidans innehåll

Forskning

Hälsovikthusets Program för hälsosam bantning är effektiv vård.

Hälsovikthusets Program för hälsosam bantning och dess effektivitet undersöks genom att utnyttja materialet från alla patienter som har gett sitt forskningsmedgivande.

Forskningen undersöker vilka de tecken är som förutser en lyckad vikthantering, kostnadseffektiviteten i behandlingen och vilka som har störst nytta av Programmet för hälsosam bantning. Dessutom undersöks:

  • psykologisk flexibilitet

  • ätbeteenden

  • kroppsuppfattning

  • viktminskningshistorik

  • livskvalitet

  • sömn och motion.

Forskning visar att Programmet för hälsosam bantning hjälper patienter lika effektivt som personlig handledning. Ungefär hälften av deltagarna har uppnått enför hälsan signifikant femprocentig viktminskning från startläget. Framgång mäts dock av många andra faktorer än enbart viktminskning. För hälsans skull är det fördelaktigt att en långvarig viktuppgång avstannar och att fler verktyg för att främja ens eget välbefinnande hittas. Programmet för hälsosam bantning minskar antalet besök inom hälso- och sjukvården och verkar också öka förmågan att hantera livet.

Personer som deltar i Programmet för hälsosam bantning kan ge ett värdefullt bidrag genom att delta i forskningen när de har påbörjat sin vårdresa.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Feedback från deltagare, användarenkäter och analytisk data om användningen av tjänsten styr den fortsatta utvecklingen av Programmet för hälsosam bantning. Dessutom är feedback från professionella och coacher värdefull.

Coachens erfarenhet och tankar som uppstår tillsammans med patienterna är värdefulla för programmets fortsatta utveckling.

Litteratur

Kupila S, Joki A, Suojanen L, Pietiläinen K. The Effectiveness of eHealth Interventions for Weight Loss and Weight Loss Maintenance in Adults with Overweight or Obesity: A Systematic Review of Systematic Reviews. Curr Obes Rep. 2023; 12:371–394.

Kupila S, Venäläinen M, Suojanen L, ym. Weight Loss Trajectories in Healthy Weight Coaching: Cohort Study. JMIR Form Res. 2022; 9;6(3): e26374.

Oikarinen N, Hukkanen J, Oinas-Kukkonen H, ym. Digihoidon mahdollisuudet lihavuuden hoidossa. Lääkärilehti 2021; 76:3037–3048.

Pietiläinen K, Kupila S, Suojanen L. Digitaalinen vallankumous lihavuuden hoidossa. Teoksessa Pitkäranta A, Kolho K-L, Kontula K (toim.), Lääketieteen parantava voima. Duodecim.

Uppdaterad 8.5.2024