Gå till sidans innehåll

Sluta röka före fetmaoperationen

Rökning är ett hinder för en operation, så du bör sluta röka så snart du bestämt dig för att söka till en operation.

Rökning ökar risken för akuta komplikationer efter en operation, särskilt läkningsstörningar i operationssåret. Rökning försämrar också lungornas funktion. Senare problem med blodcirkulationen i operationssåret är också vanliga hos rökare (förträngningar i operationssåret och sårbildning).

Du bör sluta röka före ditt första besök på kirurgiska polikliniken. Det rekommenderas dock att du slutar röka redan när du fattar beslutet att operera dig. Detta lönar sig eftersom det kan vara en utmaning att sluta röka samtidigt som man bantar före en operation.

Om det är svårt att sluta kan du diskutera det med din egenläkare eller en företagsläkare.

Uppdaterad 15.7.2020