Gå till sidans innehåll

Undvik alkohol före fetmaoperationen

Alkoholism är ett direkt hinder för en fetmaoperation, så man bör fundera på alkoholvanorna före operationen.

En regelbunden alkoholkonsumtion kan försvåra viktnedgångsresultatet eller till och med orsaka viktökning. Alkohol är mycket energirikt och det är lättare att överäta när man är berusad.

Undersökningar visar att överviktiga personer har en ökad risk för problem med alkoholmissbruk. För vissa personer som har genomgått en fetmaoperation kan alkoholen vara en ersättning för känsloätandet. Andra kan söka tröst från alkoholen till andra psykologiska problem.

Alkohol rekommenderas inte efter fetmaoperationer. Efter operationen absorberas alkohol snabbare och höjer alkoholhalten i blodet till en högre nivå än tidigare. Detta är något att ta hänsyn till när man till exempel överväger att köra bil.

Använd därför alkohol efter övervägande, sällan och i små mängder. Du kan använda alkohol tidigast flera månader efter operationen.

Utöver alkohol är en riklig användning av bensodiazepiner och ett drogberoende också hinder för en fetmaoperation.

Uppdaterad 15.7.2020