Gå till sidans innehåll

Viktminskningens hälsofördelar

Redan en femprocentig viktnedgång har betydelse för hälsan.

När man kartlägger fetmans påverkan på hälsan krävs en helhetsbedömning av metaboliska, mekaniska och mentala effekter.

Även en liten viktminskning kan bidra till att förebygga eller lindra flera av fetmans följdsjukdomar. En flexibel vikthantering kräver inte total avståndstagande utan en balans av vanor, självreflektion och upprätthållande av egna resurser.

Redan en permanent viktnedgång på 5–10 procent minskar många av de hälsoproblem som är förknippade med fetma.

När vikten minskar:

 • Fettet minskar först från de organ som är viktigast för metabolismen, såsom levern.

 • De flesta upplever även att blodtrycket sjunker.

 • Smärtan från artros och sömnapné lindras.

 • Depression och ångest kan lindras.

Läs mer om hälsofördelarna med viktminskning:

 • Typ 2-diabetes: En femprocentig viktnedgång normaliserar blodsockernivåerna.

 • Högt blodtryck: Sänks för de flesta, åtminstone till en början.

 • Koronarsjukdom: Kan fördröja fortskridande av sjukdomen.

 • Metabolt syndrom: Förbättras avsevärt.

 • Fettlever: En liten viktnedgång minskar snabbt. Redan en viktnedgång på några procent kan minska fettlevern med över tio procent.

 • Trombos: Förväntas ha en positiv effekt.

 • Gikt och gallstenssjukdom: Plötslig viktminskning kan utlösa attacker, men på lång sikt minskar symptomen.

 • Cancersjukdomar: Minskar risken för återfall.

 • Infertilitet: En viktnedgång på 5–10 procent kan gynna fertiliteten.

 • Många mekaniska tillstånd som är förknippade med fetma lindras beroende på startvikt, men oftast vid en viktnedgång på cirka 10 procent. Sådana tillstånd inkluderar:

  • Artros

  • Ländryggssmärta

  • Gastroesofageal refluxsjukdom

  • Urininkontinens

  • Livmoderframfall

 • Sömnapné: Viktnedgång lindrar svårighetsgraden av sömnapné.

 • Astma: Viktnedgång minskar symtom och behovet av medicinering.

 • Hudproblem orsakade av hudveck: Lindras, men hudveck kan kvarstå.

 • Komplikationer i samband med förlossning: Viktnedgång före graviditet och måttlig viktuppgång under graviditet minskar risken för komplikationer vid förlossningen.

 • Depression: Kan lindras.

 • Sömnproblem: Minskar sömnstörningar som beror på kroppsvikt.

 • Stress: Kan minska.

 • Minnessjukdomar: Viktnedgång före ålderdom minskar risken.

Uppdaterad 27.5.2024