Gå till sidans innehåll

Hur ser en bra behandling av fetma ut?

En bra behandling av fetma är ett samarbete mellan patient och professionell. Målet med behandlingen är att förbättra patientens livskvalitet och upprätthålla deras hälsa.

Syftet med behandlingen av fetma är att förebygga och behandla sjukdomar som är relaterade till, eller förvärras av fetma. Målet med fetmabehandlingen är också att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. I behandlingen av fetma fokuseras det på positiva och långsiktiga förändringar i levnadsvanor och att uppnå tillräcklig viktnedgång eller att stoppa viktökning.

Enligt dagens kunskap kan en viktnedgång på endast fem procent resultera i gynnsamma förändringar för hälsan. Om vikten har varit stigande under en längre tid är att stoppa viktuppgången en betydande framgång. När målet är att bibehålla nuvarande vikt kan även ett viktneutralt tillvägagångssätt väljas. Viktneutralt tillvägagångssätt betonar förbättring av livskvalitet, främjande av hälsa och främjande av hälsosamma levnadsvanor utan att särskilt fokusera på vikten.

Att ta upp fetma inom hälso- och sjukvården

Fetma är ofta ett känsligt ämne. Patienten kan uppleva att läkarens eller sjuksköterskans ingripande är påträngande, även om den professionellas avsikt är att hjälpa till. När fetma tas upp inom hälso- och sjukvården är det viktigt att diskussionen är öppen och respektfull och att patientens egen expertis inom sitt eget liv betonas.

Det är avgörande i fetmabehandlingen att stödja patientens psykiska resurser och långsiktiga livsstilsförändringar. Den professionellas uppgift är att hjälpa patienten att hitta befintliga färdigheter och styrkor. Den professionellas roll är att lyssna, kartlägga stödmöjligheter och stöda.

Viktstigmatisering av fetma syns inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är inte fri från stigmatisering, den förekommer på många områden. Man kan till exempel tänka att alla hälsoproblem beror på övervikt och att lösningen är att bara gå ner i vikt. Det kan också finnas en uppfattning om att fetma är enkelt att lösa genom att äta mindre och röra sig mer. Överviktiga personer kan mötas med fördomar, och övervikten kan tillskrivas brist på viljestyrka eller självkontroll. Därför är det viktigt att granska attityder till fetma även inom hälso- och sjukvården.

Många människor kan ha tidigare erfarenheter av diskriminering på grund av fetma eller har mött professionella med fördomar. Dålig behandling på grund av vikt har negativa effekter på psykiskt välbefinnande och kan hindra vikthantering och behandling av fetma. Tidigare erfarenheter kan till exempel påverka hur en person vågar söka hjälp för vikthantering. Ansvaret för dåliga erfarenheter ligger aldrig hos personen själv - varje individ är lika värdefull och alla ska få hjälp med hälsofrågor som oroar.

Hur ska man agera som patient?

Patienten har rätt att bli hörd och mött i samtalet. Ibland kan tiden för att prata om fetma vara olämplig för patienten. Då kan man be om att återkomma till ämnet vid en mer lämplig tidpunkt. Patienten kan också be om att få med sig material om till exempel tillgängliga stödformer och fråga hur man kan återkomma till ämnet senare. Eftersom orsakerna till fetma är mycket individuella, räcker det inte med enbart instruktioner om att öka fysisk aktivitet och äta hälsosamt. Det är ofta viktigare att diskutera till exempel de underliggande sjukdomarna och smärtorna, stressen eller sömnkvaliteten. Patienten kan själv be att dessa ämnen diskuteras vid mottagningen.

Uppdaterad 27.5.2024