Siirry sivun sisältöön

Elintapahoito

Elintapahoitoa toteutetaan terveydenhuollon piirissä. Hoidon tavoite määräytyy yksilöllisten tavoitteiden, elämäntilanteen sekä mahdollisuuksien mukaan.

Terveydenhuollon piirissä toteutettu elintapahoito on hoitoa, johon kuuluu useampi tapaamiskerta, joiden aikana keskitytään yksilöllisesti painonhallinnan kannalta keskeisiin elintapoihin, joko yksin tai ryhmässä. Ohjauskertojen määrä suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmäohjausta lähiohjauksena, etäohjauksena tai digitaalisena elintapaohjauksena. Potilas itse on vastuussa laihduttamisesta ja painonhallinnasta, joten on tärkeää, että potilas on mukana hoidon suunnittelussa. Näin muutosten tekemiseen on myös helpompi sitoutua.

Elintapahoidon tavoitteena on yksilöllisten tavoitteiden, tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan:

 • terveellisten elintapojen muotoutuminen osaksi omaa arkea.

 • nykypainon ylläpitäminen (painonhallinta).

 • vähintään viiden prosentin painonpudotus ja saavutetun painon ylläpito, mikä ei aina etenkään vaikean lihavuuden kyseessä ollessa ole normaalipaino.

 • fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn parantuminen.

 • elämänlaadun parantuminen.

Elintapahoidon ydinsisällöt ovat:

 • potilaan elämäntilanteen kartoittaminen

 • elintapamuutoksiin sitouttaminen ja motivaation vahvistaminen tavoitteita asettamalla

 • syömisen hallinnan vahvistaminen

 • painonhallintaa tukevin ruokailutottumusten opetteleminen

 • fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja paikallaan olon vähentäminen

 • riittävä uni

 • painonseuranta.

Vaikka muita keinoja on olemassa, elintapamuutokset voivat riittää siihen, että saavutetaan pysyvä laihtumistulos. Sopivin hoitomenetelmä pysyvän laihtumistuloksen saavuttamiseksi on aina yksilöllinen.

Päivitetty 28.5.2024