Siirry sivun sisältöön

Terveyslaihdutusvalmentajat

Painonhallintatalon valmennuspolut on tarkoitettu potilaalle itsenäisen työskentelyn välineeksi. Terveyslaihdutusvalmentaja toimii valmennuksessa osallistujan tukena ja kannustajana.

Terveyslaihdutusvalmentajilla on Painonhallintatalon valmennusohjelmassa tärkeä rooli. Etävalmentaja kannustaa osallistujaa:

 • tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja onnistumisiaan

 • sitoutumaan pitkäjänteiseen muutostyöskentelyyn

 • harjoitusten säännölliseen tekemiseen

 • henkilökohtaisten tavoitteiden viemisessä arkeen.

Yhteydenpito on kirjallista, lukuun ottamatta aloituspuhelua.

Verkkointerventiotutkimusten mukaan valmentajan oma motivaatio ja innostus vaikuttavat suuresti siihen, miten asiakas sitoutuu elämäntapamuutosohjelmaan.

Painonhallintatalossa lihavuuden hoito on moniammatillista yhteistyötä

Terveyslaihdutusvalmentajat ovat tehtävään täydennyskoulutettuja, lihavuuden hoitoon perehtyneitä terveydenhuollon ammattilaisia.

Tiimistä löytyy osaamista muun muassa:

 • ravitsemusterapian

 • fysioterapian

 • terveydenhoidon

 • liikuntafysiologian

 • terveystieteiden

 • sairaanhoidon

 • psykologian ja

 • lääketieteen alalta.

Valmentaminen verkossa

Terveyslaihdutusvalmentaja kunnioittaa osallistujien ajatuksia, asenteita, persoonallisuutta, yksilöllisyyttä, arvoja, tavoitteita ja elämänkokonaisuutta. Potilas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Potilas itse tietää parhaiten elämänkokemuksensa, elämänkaaren vaiheeseen liittyvät monitahoiset haasteet ja arjen kokonaisuuden.

Suorien ja tarkkojen ohjeiden antamista on siksi vältettävä. Ennemminkin elintapaohjaajan on kyseltävä ja keskusteltava arjen mahdollisuuksista ja autettava potilasta tekemään itse oivalluksia siitä, miten hän voi tukea omaa hyvinvointiaan. Kyvykkyyden ja pystyvyyden tukeminen on keskeinen osa valmennusta.

Päivitetty 16.7.2020