Artikkeli

Terveyslaihdutusvalmentajat

Painonhallintatalon valmennuspolut on tarkoitettu potilaalle itsenäisen työskentelyn välineeksi. Terveyslaihdutusvalmentaja on coach, joka kyselee, tukee ja kannustaa.

Terveyslaihdutusvalmentajilla on Painonhallintatalon valmennusohjelmassa tärkeä rooli. Etävalmentaja kannustaa asiakasta oman vastuunottoon, harjoitusten säännölliseen tekoon ja niiden omaan arkeen soveltamiseen. Yhteydenpito on kirjallista, lukuun ottamatta aloituspuhelua.

Verkkointerventiotutkimusten mukaan valmentajan oma motivaatio ja innostus vaikuttavat suuresti siihen, miten asiakas sitoutuu elämäntapamuutosohjelmaan.

Painonhallintatalossa lihavuuden hoito on moniammatillista yhteistyötä

Terveyslaihdutusvalmentajat ovat tehtävään täydennyskoulutettuja, lihavuuden hoitoon perehtyneitä terveydenhuollon ammattilaisia.

Tiimistä löytyy osaamista muun muassa:

  • ravitsemusterapian
  • fysioterapian
  • terveydenhoidon
  • liikuntafysiologian
  • terveystieteiden
  • sairaanhoidon
  • psykologian ja
  • lääketieteen alalta.

Valmentaminen verkossa

Terveyslaihdutusvalmentaja kunnioittaa valmennettaviensa ajatuksia, asenteita, persoonallisuutta, yksilöllisyyttä, arvoja, tavoitteita ja elämänkokonaisuutta.

Potilas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Ammattilainen on asiantuntija omassa substanssissaan. Hän ei kuitenkaan ole asiantuntija siinä, miten potilas voisi soveltaa saamansa tiedon ja ohjeet omaan arkeensa. Potilas itse tietää parhaiten elämänkokemuksensa, elämänkaaren vaiheeseen liittyvät monitahoiset haasteet ja arjen kokonaisuuden.

Suorien ja tarkkojen ohjeiden antamista on siksi vältettävä. Ennemminkin elämäntapaohjaajan on kyseltävä ja keskusteltava arjen mahdollisuuksista. Silloinkin kun potilas saa ohjeita, kannattaa kysyä "miltä nämä sinusta tuntuvat?", "miten ne sopisivat sinulle?" ja "miten niitä soveltaisit arkeesi?".

Kyvykkyyden ja pystyvyyden tukeminen on keskeinen osa valmennusta. Jos potilas uskoo, ettei voi itse enää vaikuttaa lihomiseen, esimerkiksi epäonnistuneiden laihdutusyrityksien jälkeen, hänen on vaikea tehdä pieniä arkisia päätöksiä. Valmentajan kannattaa silloin korostaa kärsivällisyyttä ja pienten askelten kautta etenemistä.

Oletko lihavuuden hoidon ammattilainen ja kiinnostunut toimimaan terveyslaihdutusvalmentajana? Ota meihin yhteyttä: painonhallintatalo@terveyskyla.fi.

Päivitetty  16.7.2020

Kyllä